Nie ma na świecie osoby, która choć raz nie skłamała. Zdarzają się jednak takie osoby , które żyją w zakłamaniu. Są oni obłudni, nieszczerzy oraz niemoralni. Właśnie takiej postawie jest przeciwny Kleant, jeden z bohaterów komedii Moliera pt. „Świętoszek” Kleant jest szwagrem Orgona- gospodarza domu. Jest osobą trzeźwo myślącą. Nie ocenia on ludzi pod wpływem emocji ,każdy swój osąd najpierw musi przemyśleć. Nie uważa się za osobę bardzo mądrą lecz umiejącą odróżnić prawdę od fałszu . Ceni on bardzo cnotę oraz prawdomówność. Mówi o tym cytat „Tak znów nic mnie nie mierzi bardziej na tej ziemi Niż fałsz, co się pozory barwi nabożnemu” Mężczyzna uważa ,iż człowiek obłudny wykorzystuje kłamstwo dla własnych zysków. Udając swoją pobożność wzbudza on szacunek i pozorny wzór do naśladowania. Tak naprawdę w ten sposób ukrywa on swoje wady i prawdziwe zamiary. Według Kleanta teatralne okazywanie swojej wiary jest niegodne i fałszywe, ponieważ ludzie wierzący na ogół zachowują ją dla siebie. Chcą oni spędzić ten czas tylko z Bogiem. Kleant stara się uświadomić Ogrona o jego naiwności poprzez wiele przenośni i przykładów , dzięki którym łatwiej mu będzie dostrzec jego błąd. Nie daje się ponieść swoim emocją jednak daje odczuć swoje niezadowolenie poprzez sposób w jaki rozmawia z Orgonem. Obłudnikiem i hipokrytą można nazwać tytułowego bohatera komedii Świętoszka czyli Tartuffe’a. Udaje on człowieka pobożnego. Orgon po raz pierwszy...