Roman Brandstaetter znany był jako polski pisarz, poeta, dramaturg, tłumacz, poliglota , a także wybitny znawca Pisma Świętego. Był autorem wielu wspaniałych utworów takich jak: Kroniki Assyżu, Inne kwiatki św.Franciszka z Assyżu, Krąg biblijny czy Jezus z Nazarethu. W swoim dorobku literackim ma kilkanaście dramatów (np. Kupiec warszawski (1940),Przemysław II (1948), Ludzie z martwej winnicy(1950) , poezji (Jarzma (1928), Węzły i miecze (1933), Winogrona Antygony (1956), próz (Zmowa eunuchów (1936), Jezus z Nazarethu (1967-1973) oraz przekładów (Hamlet (1950), Pieśń nad pieśniami (1959). W 1987 przyjaciele Brandstaettera, podejmowali starania o nominowanie ,,Jezusa z Nazaretu” do literackiej Nagrody Nobla. Starania ta jednak przerwała śmierć pisarza. Wiersz Romana Brandstaettlera ,,Opowiadanie świętej jaskini” jest przykładem interpretacji fragmentów ewangelii św. Mateusza (Mt 28,1-10), która opisuje złożenie ciała i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W wierszu występują wzmianki o Józefie z Arymatei, Nikodemie, Marii oraz strażnikach, którzy są nam dobrze znani jako postaci biblijne. ,,Opowiadanie świętej jaskini” jest przykładem liryki maskowej, której sens wynika z filozoficznego rozmyślania tytułowej jaskini. Wydarzenia ukazane są z perspektywy groty , w której zostało złożone ciało Chrystusa. Jak łatwo można zauważyć jednym z głównych i ważniejszych środków stylistycznych użytych w wierszu jest personifikacja .Grota grobowca utożsamia się z Marią-matką Chrystusa. Zmartwychwstanie Jezusa jest odebrane jako powtórne macierzyństwo Marii (,, I tak przez trzy dni dojrzewało we mnie Zmartwychwstanie Ciała”). W wierszu występuje także kilkakrotne wtopienie w kontekst liczby 3, która jest symbolicznym znakiem dla każdego Chrześcijana . Trójka symbolizuje liczbę dni, które ciało Jezusa przeleżało w pieczarze, liczbę dni po których zmartwychwstał Jezus, oraz ilość powtórzeń w wierszu (“Maria wykuta w złotym...