Rozczarowanie wynikami wojny i powojenny kryzys zbiegły się z kryzysem systemu demokratycznego- wśród polityków nagminna była korupcja. W oczach Włochów zyskiwała włoska partia komunistyczna która dążyła do wywołania we Włoszech rewolucji komunistycznej. Geneza ugrupowania komunistycznego wiąże się z powstaniem w 1919r związku weteranów, który z inicjatywy Benito Mussoliniego założyli sfrustrowani weterani wojenni. W 1921 przekształcił się on w Narodową Partię Faszystowską. Faszyści opowiadali się za przejęciem przez państwo kontroli nad gospodarką, za reformą rolną, konfiskatą dóbr kościelnych, likwidacją monarchii oraz wprowadzeniem progresywnych podatków czyli takich które wzrastają wraz z zamożnością podatników. Do haseł lewicowych dodano także nacjonalistyczne, przede wszystkim postulat utworzenia Wielkich Włoch, nawiązujących...