Wykład numer 1, 2. Podstawy teorii bezpieczeństwa państwa – wykład 3 października 2012r. Najpierw bezpieczeństwo, od 1980 roku słowo ,,obrona”. Każde państwo pochłonięte jest swoim bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo narodowe (państwowe)? Cele państwa: 1. Utrzymanie siły 2. Utrzymanie ładu wewnętrznego 3. Finansów 4. Stosunków międzynarodowych W razie zagrożeń przywracany jest pierwotny cel państwa – zapewnienie ładu bezpieczeństwa i zapewnienie trwałości państwa Przełom XVIII i XIX wieku przynosi poglądy i praktyczne działania na rzecz: 1. Potrzeb socjalnych 2. Pomocniczości 3. Solidaryzmu społecznego Kluczową rola państwa – w tworzeniu i utrzymaniu bezpieczeństwa narodowego spełnia państwo, jako najwyższą formą organizacji życia społecznego . Głównym celem i motywem działania państwa jest zabezpieczanie interesów narodowych na czele z zapewnieniem przetrwania, pomyślnego bytu i warunków rozwoju. Z doświadczeń historycznych jednoznacznie wynika, że życie w granicach suwerennego państwa jest najkorzystniejszym warunkiem pomyślności rozwoju narodu. Państwo tworzy ramy organizacyjnego życia narodowego, eksponuje wspólne wartości, scalając rozmaite grupy, które mimo różnych interesów mogą współdziałać dla dobra wspólnego Podstawowe pojęcia, istota i składniki bezpieczeństwa - Wg. H. Kissingera pojęcia bezpieczeństwa stanowi współczesny fundament każdego ludzkiego działania; - Ogromny zakres bezpieczeństwa jest bardzo trudny do zwięzłego opisania i zdefiniowania - Eksplozja zainteresowań i poszukiwań w obszarze wiedzy i praktyki bezpieczeństwa - Wyodrębnienie się studiów nauk o bezpieczeństwie - Bezpieczeństwo jako stan : niezagrożenia, spokoju, pewności - Bezpieczeństwo jako stan i proces - Bezpieczeństwo jako naczelna potrzeba i wartość człowieka i grup społecznych a zarazem ich najważniejszy cel -Bezpieczeństwo jako proces : stan bezp. I jego organizacja podlegają dynamicznym zmianom stosowanie do uwarunkowań bezpieczeństwa Istota Bezpieczeństwa: Istotą opartego na gwarancji nienaruszalnego przetrwania i swobodach rozwojowych, jest pewność Składniki Bezpieczeństwa: 1. Gwarancja Nienaruszalnego Przetrwania 2. Swoboda rozwoju....