W wierszu ,,Daremne żale'' występuje motyw drogi - wędrówki . Adresat wypowiedzi Wy to przedstawiciel stępującej informacji ideowej . poetykę wiersza buduje liczne elementy retoryczne .Przeważa tam apelatywny ,, Trzeba z żywymi naprzód iść '' .Asnyk pisze o prawidłowości ogólnie i prawie przemian dziejowych . swoje refleksje formułuje w miernik pewnej zbiorowości , a przedmiotem opisu jest indywidualny los człowieka, lecz ciągłość życia wyrażająca sie...