Pan Tadeusz jest epopeją narodową napisaną przez A. Mickiewicza, w czasie, gdy przebywał na emigracji w Paryżu. Utwór ten zawiera w sobie najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju. Opisuje okoliczności i sytuacje, jakich znajdowali się niegdyś nasi rodacy. Mickiewicz napisał ten utwór w celu wzbudzenia w Polakach ducha narodowej tożsamości. Nawiązanie do Mazurka Dąbrowskiego wielu etapach książki znakomicie spełnia tę rolę. „Mazurek Dąbrowskiego”, nazwany początkowo „Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech” powstał w 1797 roku. Została napisana przez Wybickiego dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy. Później rozbrzmiewał już na ustach wszystkich walczących żołnierzy i nie tylko. Był znany nawet wśród „zwykłej” ludność. Zachęcał do walki i dodawał nadziei i otuchy. Po dziś dzień odgrywa ważną rolę w dziejach ludzkości i jest Hymnem Narodowym Polaków. W utworze Mickiewicza dominują wiara, nadzieja, optymizm, duch walki, które wskazane są w nadrzędnych cechach Mazurka jako formy wypowiedzi, czyli w imperatywności i deklaratywności. Ludowa stylizacja języka i zawarte treści, takie jak: hasła, postaci czy wydarzenia, wskazują na rodzimość pieśni. Przytoczę kilka argumentów świadczących o ważności Mazurka Dąbrowskiego w Panu Tadeuszu. Młody Tadeusz powraca do swych rodzinnych stron po zakończonej edukacji, w tym miejscu rozpoczyna się jego przechadzka po izbach odwiedzanej posiadłości. Młody człowiek wchodzi do dworu i wzrokiem szuka swoich bliskich, przechadza się po pokojach. Przypomina sobie beztroskie chwile dzieciństwa. Okazuje się, że na ścianach znajdują się portrety wybitnych Polaków, których niezwykłe zwycięstwa zagrzewają do walki uciśnionych rodaków. Podążając dalej Tadeusz zauważa cos niezwykle frapującego. Jest to stary zegar, który po uruchomieniu wydaje z siebie dźwięk "Mazurka Dąbrowskiego". W ten sposób po raz pierwszy pojawia się wzmianka o utworze Józefa Wybickiego w dziele Adama Mickiewicza. Kompozycję utworu Tadeusz poznał bez problemu. Jest to pierwsza informacja w kierunku czytelnika, który ma pamiętać, że ludzie zamieszkujący Soplicowo są gotowi podjąć walkę o dobro narodu. Rola owego "Mazurka Dąbrowskiego" wydaje się być oczywista. Nikt nie będzie obojętny na zło, które czynią zaborcy. Ponadto poczucie tożsamości narodowej towarzyszy każdemu człowiekowi, który czuje się patriotą, w ten sposób Brak terytorium nie spowoduje utraty polskiego narodu. Polska istnieje w sercach Polaków, którzy każdego dnia są gotowi przelać za nią krew. W scenie...