Ropa naftowa, gaz ziemny, surowce chemiczne, paliwo oraz węgiel kamienny zaliczają się do naturalnych źródeł węglowodorów. Przemysły karbochemiczne i petrochemiczne są odpowiedzialne za ich wyodrębnianie oraz późniejszą modyfikację. Węglowodory są organicznymi związkami chemicznymi, które zawierają w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru. W swojej pracy skupię się na opisaniu trzech z nich: węgla kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Węgiel kamienny zawiera od 78 do 92 % pierwiastka węgla. Jest kruchy i zwarty. Posiada czarną barwę. Podczas spalania można zauważyć błyszczący i długi płomień. Surowiec ten jest najczęściej stosowany w elektrowniach i różnego rodzaju zakładach przemysłowych. Węgiel kamienny jest przetwarzany metodą pirogenizacji. Polega ona na podgrzaniu surowca do temperatury 1000 stopni Celsjusza bez dostępu powietrza. Produktami procesu pirogenizacji węgla kamiennego są: smoła pogazowa, koks, woda pogazowa oraz gaz świetlny. Woda pogazowa jest cieczą, w skład której wchodzą sole amonu i amoniak NH3. Otrzymuje się z niej amoniak oraz siarczan (VI) amonu. Smoła pogazowa jest cieczą o czarnej barwie i specyficznym zapachu. W jej składzie znajdują się m.in. fenole, węglowodory aromatyczne oraz zasady pirydynowe. Ze smoły pogazowej otrzymuje się benzen, fenol i inne związki. Gaz koksowniczy jest palnym gazem, który składa się głównie z: azotu, wodoru, tlenku węgla(II), siarkowodoru i amoniaku . Jest często stosowany w hutnictwie, jako opał w elektrociepłowniach. Ropa naftowa jest kolejnym, naturalnym źródłem węglowodorów. Potocznie nazywana czarnym złotem. Jest to ciekła kopalina, złożona z naturalnych węglowodorów gazowych, stałych oraz ciekłych, z niewielkimi domieszkami tlenu, azotu i siarki. Ropa jest elementarnym surowcem przemysłu chemicznego oraz jednym z najbardziej pożądanych surowców energetycznych. Cechuje się również naturalną mieszaniną węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych; zawiera także związki siarki, tlenu, azotu, żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych metali; ma barwę żółtobrunatną, zielonkawą lub czarną. Ropa naftowa to mieszanina węglowodorów ( arenów, alkanów, cykloalkanów), fenoli, kwasów karboksylowych i pochodnych tiofenu. Charakteryzuje się brązową lub czarną barwą. Skład jest różny i zależny od miejsca, z którego została wydobyta. Ropa naftowa może być przerabiana takimi metodami jak np: rafinacji, destylacji frakcyjnej i...