Adam Mickiewicz (1798-1855) Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zalesiu koło Nowogródka. Jego ojcem był Mikołaj Mickiewicz - adwokat w sądach nowogrodzkich, matką zaś - Barbara Majewska. Po ukończeniu szkoły powiatowej Adam Mickiewicz rozpoczął studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego. W 1817 r. wraz z kolegami (Tomasz Zan, Jan Czeczot, Józef Jeżowski, Franciszek Malewski, Teodor Łoziński, Onufry Pietraszkiewicz, Dominik Chodźko) założył Towarzystwo Filomatów i Filaretów (miłośników wiedzy). Za zaangażowanie w tajne stowarzyszenie Adam Mickiewicz został aresztowany. Okres od 23 X 1823 do 21 IV 1824 r. spędził w więzieniu w klasztorze ojców bazylianów w Wilnie. Następnie Adam Mickiewicz został zesłany do Rosji. Podczas pobytu w Petersburgu, Odessie i Kownie poznał wielu wybitnych pisarzy. W 1829 r. Adam Mickiewicz wyjechał do Niemiec, potem zaś do Rzymu, gdzie dowiedział się o wybuchu powstania listopadowego. W kwietniu 1831 r. udał się w podróż do Wielkopolski przez Genewę i Paryż. W marcu 1832 r. Adam Mickiewicz opuścił Wielkopolskę i wyruszył przez Drezno do Paryża. W 1834 r. poślubił Celinę Szymanowską. Wykładał literaturę łacińską na Uniwersytecie w Lozannie (1839-1840), następnie zaś - literaturę słowiańską w College de France (1840-1844). W związku z głoszeniem idei Andrzeja Towiańskiego...