Jak człowiek powinien żyć na podstawie pieśni Horacego

Horacy w swym utworze pt. „ Pieśń zimowa” pisze że, człowiek powinien wyzbyć się negatywnych uczuć i myśleć tylko o rzeczach dobrych. Powinno się żyć tym co jest teraz i nie przejmować się niczym innym .Radzi aby jak najwięcej czasu spędzać z ludźmi, i nie tracić okazji do poznania nowych osób.

Horacy w pieśni pt. „Do Mecenasa” opisuje epikurejski i stoicki styl życia. Nawiązuje do hasła carpe diem, mówi, że człowiek powinien się cieszyć z tego co ma w danym momencie bo jutro może już tego nie być. Człowiek nie powinien poddawać się instynktom lecz panować nad swoimi emocjami, ktoś kto chce osiągnąć szczęście w życiu musi kontrolować swoją wole i nie popadać w skrajne stany emocjonalne. Idąc przez życie nie powinno się przejmować tym, że ktoś ma więcej pieniędzy a ktoś mniej, należy pamiętać, że los jest nieprzewidywalny i życie może się odmienić z dnia na dzień. Człowiek powinien przedkładać cnotę ponad wszystko.

Horacy w pieśni „Do Pompejusza Grosfusa” mówi o tym, że człowiek powinien żyć tak jak tego chce, zgodnie z własną naturą, powinien zaakceptować siebie takim jakim jest. W życiu trzeba być odpornym na zmienności losu i mieć nadzieje, że pomimo niepowodzeń i tak zajdzie się daleko. Ludzie nie powinni gromadzić dóbr materialnych ani ich całkowicie odrzucać lecz utrzymać majątek potrzebny do godnego życia.