Zakonczenie : Śmierć Stalina w marcu 1953 roku nie przyniosła nagłej zmiany w Polsce. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, terror nasilił się jeszcze. Po śmierci wodza podjęto wiele działań mających na celu pokazanie społeczeństwu, że dotychczasowa linia polityczna będzie kontynuowana. Na mocy podjętych uchwał zmieniono np. nazwę Katowic na Stalinogród, Pałac Kultury i Nauki otrzymał imię Józefa . Stalina, o obok miał stanąć pomnik wodza. Dopiero po pewnym czasie zauważyć można było nieznaczne, kosmetyczne z pozoru zmiany. Zlikwidowano więc znienawidzony przez Polaków Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, a w jego miejsce powołano Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego. W 1954 roku z więzienia wyszedł Władysław Gomułka, oskarżony o "odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne". Z wolna ten jeden z najgorszych okresów w historii Polski dobiegał końca. W 1956 roku zakończył się w Polsce okres stalinowski , a wraz a nim pewien okres w gospodarce. Na XX Zjeździe KPZR Nikita Chruszczow ujawnił i potępił część zbrodni Stalina. Zapowiedział też powrót do cech ustroju komunistycznego sformułowanych przez Lenina. Oznaczało to również pewną zmianę w prowadzeniu polityki przez cały blok komunistyczny, w tym Polskę. Mimo pewnej odwilży, w Polsce przez cały późniejszy okres, aż do 1989 roku nie udało się wyjść z narzuconych przez ZSRR surowych rygorów ideologicznych. Początek: Stalinizm – system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po faktycznym przejęciu pełni władzy przez Józefa Stalina. Początkiem tego systemu był komunizm wojenny, wprowadzony jeszcze przez Lenina, opierający się na całkowitym scentralizowaniu wszelkich decyzji polityczno-ekonomicznych i prawie rewolucyjnym, czyli ostrym terrorze wprowadzanym metodą ogłaszania nakazów i bezwzględnego ich egzekwowania bez pośrednictwa normalnego systemu prawnego. W sferze politycznej stalinizm był powieleniem sowieckiego systemu- systemu terroru opartego na kontroli wszelkich dziedzin życia przez partię komunistyczną. W sferze ekonomicznej oznaczał przymusową kolektywizacje i przejście do gospodarki wojennej. Stalinizm w Polsce trwał od 1948 r. do 1956r. Rozwinięcie: Polska była całkowicie podporzadkowana ZSRR. Stalinizm w Polsce dotyczył również życia gospodarczego kraju. Komuniści dążyli do centralizacji decyzji ekonomicznych, przesuwając stopniowo środki ze spożycia na akumulację w przemyśle ciężkim i zbrojeniowym. Było to odbiciem polityki militarystycznej Kremla. W 1947 roku rozpoczął się Plan 3 - letni, przewidziany na lata 1947 - 1949. Zakładał on "podniesienie...