Od czego zacząć Nadszedł ten czas, w którym prace maturalne z polskiego powinny być powoli pisane. Nie trzeba się z tym spieszyć, ponieważ na samo stworzenie prezentacji i nauczenie się jej spokojnie wystarczy miesiąc. Warto zatem najpóźniej w kwietniu przystąpić do pracy. Jeżeli literatura przedmiotu i podmiotu, konspekt oraz plan ramowy są już gotowe, przechodzimy do wstępu. Można w nim odwołać się do kontekstu historycznego, do epoki, życia codziennego, polityki, obyczajów, kultury lub też innych dziedzin sztuki albo też zadać retoryczne pytanie dotyczące tematu. Kompozycja pracy z języka polskiego O tym, że kompozycja jest istotna, świadczy fakt, że można za nią otrzymać punkty. Musi ona być zwarta i przejrzysta, ale co to znaczy w praktyce? Mianowicie oznacza to, że prezentacje maturalne powinny zostać skonstruowane w następujący sposób: 1. Wstęp 2. Omówienie pierwszej lektury 3. Omówienie drugiej lektury 4. Omówienie trzeciej lektury 5. Omówienie n-tej lektury 6. Wnioski Proste, prawda? Jak omawiać lektury Argumentacja, czyli omawianie lektur nie jest ściśle określona i każdy może ją stosować w różny sposób. Jeżeli jednak nie mamy pomysłu co do tego, jak ona ma wyglądać, polecam posłużyć się poniższym schematem: Jak płynnie przechodzić pomiędzy lekturami Rozpoczęcie omawiania danej pozycji z literatury podmiotu można zacząć od następujących zwrotów: • pierwszym/kolejnym utworem , do którego chciałbym się odwołać, jest <tytuł> • swoje wystąpienie chciałbym rozpocząć/zakończyć od lektury zatytułowanej <tytuł> napisanej przez <autor>, • opisywane przez mnie zagadnienie porusza również napisana przez <autor> książka zatytułowana <tytuł>, • do tematu odnosi się także <autor> w utworze zatytułowanym <tytuł>, • podobnie/zupełnie inaczej temat przedstawia kolejna lektura, do której chciałbym się odnieść, czyli <tytuł>. Tego typu szablony można w prosty sposób wykorzystać jako łączniki pomiędzy kolejnym lekturami lub jako ich rozpoczęcie albo zakończenie. Omawiaj lektury w kontekście tematu Największym grzechem większości maturzystów jest...</tytu></tytu></autor></tytu></autor></autor></tytu></tytu>