Od czego zacząć

Nadszedł ten czas, w którym prace maturalne z polskiego powinny być powoli pisane. Nie trzeba się z tym spieszyć, ponieważ na samo stworzenie prezentacji i nauczenie się jej spokojnie wystarczy miesiąc. Warto zatem najpóźniej w kwietniu przystąpić do pracy.

Jeżeli literatura przedmiotu i podmiotu, konspekt oraz plan ramowy są już gotowe, przechodzimy do wstępu. Można w nim odwołać się do kontekstu historycznego, do epoki, życia codziennego, polityki, obyczajów, kultury lub też innych dziedzin sztuki albo też zadać retoryczne pytanie dotyczące tematu.

Kompozycja pracy z języka polskiego

O tym, że kompozycja jest istotna, świadczy fakt, że można za nią otrzymać punkty. Musi ona być zwarta i przejrzysta, ale co to znaczy w praktyce? Mianowicie oznacza to, że prezentacje maturalne powinny zostać skonstruowane w następujący sposób:

1. Wstęp

2. Omówienie pierwszej lektury

3. Omówienie drugiej lektury

4. Omówienie trzeciej lektury

5. Omówienie n-tej lektury

6. Wnioski

Proste, prawda?

Jak omawiać lektury

Argumentacja, czyli omawianie lektur nie jest ściśle określona i każdy może ją stosować w różny sposób. Jeżeli jednak nie mamy pomysłu co do tego, jak ona ma wyglądać, polecam posłużyć się poniższym schematem:

Jak płynnie przechodzić pomiędzy lekturami

Rozpoczęcie omawiania danej pozycji z literatury podmiotu można zacząć od następujących zwrotów:

• pierwszym/kolejnym utworem , do którego chciałbym się odwołać, jest <tytuł>

• swoje wystąpienie chciałbym rozpocząć/zakończyć od lektury zatytułowanej <tytuł> napisanej przez <autor>,

• opisywane przez mnie zagadnienie porusza również napisana przez <autor> książka zatytułowana <tytuł>,

• do tematu odnosi się także <autor> w utworze zatytułowanym <tytuł>,

• podobnie/zupełnie inaczej temat przedstawia kolejna lektura, do której chciałbym się odnieść, czyli <tytuł>.

Tego typu szablony można w prosty sposób wykorzystać jako łączniki pomiędzy kolejnym lekturami lub jako ich rozpoczęcie albo zakończenie.

Omawiaj lektury w kontekście tematu

Największym grzechem większości maturzystów jest niewątpliwie to, że streszczają lektury, zamiast je omawiać w odniesieniu do tematu. Pod żadnym pozorem nie należy tego robić, ponieważ w ten sposób prace maturalne tylko zanudzają komisję. Powinno się natomiast dokładnie przestudiować daną książkę i wybrać z niej wyłącznie te zagadnienia, które dotyczą naszego tematu. Należy je przeanalizować i zaprezentować komisji swoje przemyślenia oraz opinie, cały czas mając na uwadze, co jest główną problematyką naszego wystąpienia. O innych rzeczach obecnych w lekturze również można wspomnieć, ale bardzo krótko i ogólnie, tak aby nie przysłonić meritum sprawy.

Wnioski w prezentacji maturalnej

Wnioski są podsumowaniem całości wypowiedzi i powinny one być konkluzją tematu. Co to znaczy? Oznacza to ni mniej, ni więcej, że można w nich podać podobieństwa i różnice, jakie w kontekście tematu występują w omówionych lekturach. Można również postawić retoryczne pytanie z nim związane, wyrazić opinię lub powiedzieć, że zaprezentowane dzieła potwierdzają postawioną na wstępie tezę.