I Wstęp:

-Umiejscowienie w epoce

-Powstanie dzieła

-Ogólny zarys problemu

II Rozwinięcie:

1.Umiejscowienie fragmentu w całosci

2.Wywóz na Sybir ludzi

3.Przykład Janczewskiego(metamorfoza

4.Przywołanie sytuacji Rolinsona

5.Przykład Cichowskiego

6.Przykład Tomasza Zana

7.Przykład Konrada

III Zakończenie:

Adam Mickiewicz ukazał obraz polskiej młodzieży walczącej z zaborcą. Przytacza on wiele przykładów bohaterskich postaw...