I Wstęp: -Umiejscowienie w epoce -Powstanie dzieła -Ogólny zarys problemu II Rozwinięcie: 1.Umiejscowienie fragmentu w całosci 2.Wywóz na Sybir ludzi 3.Przykład Janczewskiego(metamorfoza 4.Przywołanie sytuacji Rolinsona 5.Przykład Cichowskiego 6.Przykład Tomasza Zana...