1.Rozmowa Jakuba i Agatki – wprowadzenie bohaterów utworu

2.Przyrzeczenie miłości Agatki do Jakuba

3.Wieść o powrocie syna do domu

4.Poglądy polityczne Starosty, sprzeczka z Podkomorzym

5.Niezrozumiały Bilecik Starościny

6.Zaloty Szarmanckiego do Teresy

7.Przybycie Walerego, radość jego rodziców

8.Rozmowa Walerego i Teresy, dowód miłości dziewczyny

9.Pamiątki Szarmanckiego po jego kochankach, oszukanie Walerego

10.Rozmowa Szarmanckiego i Starościny, obiecanie mu ręki Teresy

11.Wyjaśnienie, dlaczego Szarmancki ma portrecik Teresy

12.Opór Starosty wobec oświadczyn Walerego

13.Ujawnienie intencji Szarmanckiego

14.Zgoda na ślub Teresy i Walerego