W swojej pracy postaram się przedstawić rolę i pozycję Kanady w kreowaniu bezpieczeństwa regionalnego i globalnego w oparciu o charakterystykę owego państwa. Zamierzam skupić się m.in. na aspekcie historii, religii, ustroju, czy też potencjału obronnego kraju. Myślę, iż na początku warto zastanowić się czym jest „bezpieczeństwo globalne” i „bezpieczeństwo regionalne”. W drugiej połowie XX wieku uwidoczniła się rosnąca liczba faktów i zjawisk świadczących o tym, że w świecie dokonują się procesy obejmujące zasięgiem całą ludzkość. Nadano im miano globalizacji, która objęła oddziaływaniem nie tylko handel, finanse, gospodarkę, kulturę, ale również sferę polityki i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo globalne jest więc to zdolność zapewnienia rozwoju cywilizacji światowej, przeciwdziałania i zapobiegania katastrofom naturalnym w wymiarze globalnym oraz ochrona systemu wzajemnych relacji społeczności światowej przed destabilizacją, kryzysami, konfliktami zbrojnymi i wojnami. Możemy więc przyjąć, że bezpieczeństwo globalne polega na zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu zagrożeń dla żywotnych interesów planety traktowanej jako jedność i całość . Jeśli chodzi o bezpieczeństwo regionalne przybrało na sile po zakończeniu zimnej wojny, kiedy to wojna o wymiarze powszechnym odeszła na dalszy plan. W jej miejsce pojawiły się nowe zagrożenia, ale o mniejszym wymiarze. Ochrona wzajemnych stosunków państw regionu przed zagrożeniami, kryzysami, czy konfliktami zbrojnymi budowana w oparciu o układ regionalny, działający zawsze w obrębie jakiegoś regionu międzynarodowego (Europa, Azja, Ameryka Północna itp.) to bezpieczeństwo regionalne . Kanada to państwo położone na kontynencie północnoamerykańskim. Swym obszarem obejmuje 2/5 kontynentu, w tym część lądową oraz liczne wyspy. Moje rozważania chciałabym rozpocząć od przybliżenia historii państwa. Historia Kanady jako państwa rozpoczęła się w 1867 roku, kiedy nastąpiło zjednoczenie brytyjskich kolonii. Pierwszymi ludami, które osiedliły się na terenie tego kraju byli Indianie i Innuici. Około 1000 roku północne brzegi Nowej Fundlandii próbowali również zamieszkiwać Wikingowie . W 1497r. Giovanni Cabotto – żeglarz, będący w angielskiej służbie dokonał odkrycia wschodniego wybrzeża. Natomiast w 1534r. do Kanady dotarł również francuski żeglarz Jacques Carter. Zdobyty obszar w rejonie rzeki Św. Wawrzyńca nazwał Nową Francją. Początkowo przedstawiciele europejskich kultur żyli obok siebie bez konfliktów. W 1745r. oddziały brytyjskiej zajęły francuski fort i właśnie od tego momentu rozpoczęła się intensywna walka o...