...

g – gaz; aq – roztwór wodny * Inny podział Reakcje chemiczne można podzielić biorąc pod uwagę różnorodne kryteria na: a) reakcje syntezy A + B = AB np. Fe + S FeS reakcje analizy AB = A + B np. 2 HgO 2 Hg + O2 reakcje wymiany pojedynczej A + BC = AC + B np. Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2 reakcje wymiany podwójnej AB + CD = AD + BC np. Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 NaCl b) • reakcje odwracalne • reakcje nieodwracalne c) • reakcje zachodzące ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków, np. 2 Mg + O2 2 MgO • reakcje zachodzące bez zmiany stopnia utlenienia pierwiastków d) • reakcje egzoenergetyczne, np. C + O2 CO2 • reakcje endoenergetyczne, np. N2 + O2 2 NO e) • reakcje jonowe • reakcje zachodzące między atomami i cząsteczkami oraz cząsteczkami i cząsteczkami f) •...