...

g – gaz; aq – roztwór wodny* Inny podziałReakcje chemiczne można podzielić biorąc pod uwagę różnorodne kryteria na:a) reakcje syntezy A + B = AB np. Fe + S FeS reakcje analizy AB = A + B np. 2 HgO 2 Hg + O2 reakcje wymiany pojedynczej A + BC = AC + B np. Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2 reakcje wymiany podwójnej AB + CD = AD + BC np. Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 NaClb)• reakcje odwracalne• reakcje nieodwracalnec)• reakcje zachodzące ze zmianą stopnia utlenienia pierwiastków, np. 2 Mg + O2 2 MgO• reakcje zachodzące bez zmiany stopnia utlenienia pierwiastkówd)• reakcje egzoenergetyczne, np. C + O2 CO2• reakcje endoenergetyczne, np. N2 + O2 2 NOe)• reakcje jonowe• reakcje zachodzące między atomami i cząsteczkami oraz cząsteczkami i cząsteczkamif)• reakcje szybkie,...