Krąg kulturowy jest to obszar świata charakteryzujący się swoistą kulturą, odmienną od kultur innych części świata. Musi posiadać zespół cech kulturowych, które w ciągu dłuższego okresu historycznego są niezmienne, a także obejmują swym zakresem wierzenia religijne, rodzinę językową, cechy kultury materialnej oraz rozwój społeczny i technologiczny na podobnym poziomie.

1. Europejski krąg kulturowy

- Obszar występowania – kraje zachodnio-i środkowoeuropejskie

- Rasa - europeidalna

- Język – języki z rodziny indoeuropejskiej

- Religia – dominacja chrześcijaństwa

- Cechy charakterystyczne kręgu - wyznawanie wartości chrześcijańskich, występowanie demokracji, ochrona i promocja praw człowieka, rozwinięta gospodarka, tożsamość kręgu europejskiego wzmacnia istnienie Unii Europejskiej

2. Anglo – amerykański krąg kulturowy

- Obszar występowania – USA (bez Hawajów) i Kanada

- Rasa – głównie europeidalna, występuje zróżnicowanie pod względem rasowym i etnicznym, imigranci różnej narodowości

- Język – dominujący angielski

- Religia – chrześcijaństwo (katolicyzm, protestantyzm), nowe ruchy religijne

- Cechy charakterystyczne kręgu – masowość kultury (zjawisko „makdonaldyzacji”), kult przedsiębiorczości, silny indywidualizm, wykorzystanie anglosaskiego wzorca kulturowego, wielokulturowość, wieloetniczność, pluralizm (wielość postaw, poglądów, celów i sposobów ich osiągania), wyznawanie idei wolnościowych i wartości demokratycznych, dążenie do osiągnięcia sukcesu

3. Islamski (muzułmański) krąg kulturowy

- Obszar występowania - państwa arabskie Afryki Północnej, zislamizowane kraje z ludnością odmiany czarnej, kraje Bliskiego Wschodu (choć Izrael nie jest muzułmański), Półwysep Arabski, muzułmańskie kraje Azji Południowo – Zachodniej z ludnością turecką bądź irańską.

- Rasa – negroidalna, mongoidalna - zróżnicowanie pod względem rasowym i etnicznym

- Język – dominacja języka arabskiego

- Religia – głównie islam

- Cechy charakterystyczne kręgu – bardzo silne oddziaływanie religii na kulturę, szariat, ograniczenie praw kobiet oraz wpływu wielkich korporacji światowych, silne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego, surowość moralna,

4. Wschodniosłowiański (rosyjski) krąg kulturowy

- Obszar występowania – Rosja, Ukraina oraz niesłowiańska Gruzja i Armenia

- Rasa – europeidalna

- Język – słowiańska grupa językowa

- Religia – głównie prawosławie

- Cechy charakterystyczne kręgu – duchowość, rządy oparte na „silnej władzy”, silny wpływ państwa na gospodarkę, rozwarstwienie społeczeństwa (nieliczni bogacze,większość społeczeństwa żyje w biedzie), otwartość,

5. Japoński krąg kulturowy

- Obszar występowania – Japonia i Półwysep Koreański

- Rasa - mongoidalna

- Język – japoński, koreański

- Religia – buddyzm, sintoizm (religia narodowa), religie synkretyczne

- Cechy charakterystyczne kręgu – wysoko zurbanizowane społeczeństwo, kultywacja starych zwyczajów (np. ceremonia herbaty, uprawianie tradycyjnych sportów – judo, kendo, sumo w Chinach), sentyment do honoru, odwagi i poddania władzy, wprowadzanie nowych technologii, wysoki poziom życia mieszkańców, pracowitość

6 Australijski krąg kulturowy

- Obszar występowania – Australia, Nowa Zelandia

- Rasa – australoidalna

- Język – głównie angielski

- Religia – chrześcijaństwo

- Cechy charakterystyczne kręgu – wpływ kolonizacji europejskiej na rozwój kręgu, społeczeństwo wieloetniczne i wielokulturowe, podział wartości – Aborygeni żyją w zgodzie z naturą, miłują ziemię i wolność, natomiast ludność napływowa preferuje wartości anglo-amerykańskie i europejskie

7. Krąg Afryki Subsaharyjskiej (środkowoafrykański)

- Obszar występowania - Afryka Subsaharyjska (Czarna Afryka) na południe od Sahary

- Rasa - negroidalna

- Język – regionalne, suahili, bantu, indoeuropejskie

- Religia – religie pierwotne z wpływami chrześcijaństwa

- Cechy charakterystyczne kręgu – umiłowanie tańca, wiara w magię i zabobony, życie w zgodzie z naturą, duże przywiązanie do tradycji

8. Krąg Azji Południowo – Wschodniej

- Obszar występowania – Azja Południowo-Wschodnia na obszarze od Myanmaru przez Malezję, Indonezję aż po Filipiny

- Rasa - mongoidalna

- Język – zróżnicowane – języki chińsko-tybetańskie,

- Religia – buddyzm, islam oraz katolicyzm na Filipinach

- Cechy charakterystyczne kręgu – zróżnicowanie etniczne i kulturowe – tradycje miejscowe plus kolonizatorskie, wartości są odmienne w zależności od wyznawanej religii

9. Latynoamerykański (Ameryki Łacińskiej) krąg kulturowy

- Obszar występowania – Karaiby, kraje Ameryki Południowej i Środkowej do rzeki Rio Grande (granica z kręgiem anglo–amerykańskim)

- Rasa – mieszanka ras i odmian ludzkich – europeidalna (konkwistadorzy, imigranci), mongoidalna amerykańska (Indianie), odmiany mieszane (Metysi, Mulaci) negroidalna (niewolnicy)

- Język – języki romańskie (głównie hiszpański), w Brazylii - portugalski

- Religia – katolicyzm z wpływami wierzeń ludowych i elementami kultury indiańskiej

- Cechy charakterystyczne kręgu – umiłowanie tańca i muzyki, przywiązanie do tradycji, silna wiara połączona z obrzędowością

10. Indyjski krąg kulturowy

- Obszar występowania – Indie, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, a także Bangladesz i Malediwy, mimo że są krajami w większości muzułmańskimi

- Rasa – hinduska, hinduska negroidalna

- Język – nowoindoaryjskie – np. hindi (Indie), drawidyjskie

- Religia – hinduizm, buddyzm, islam

- Cechy charakterystyczne kręgu – podział społeczeństwa na kasty, co wiąże się z wypełnianiem przez nich odpowiednich obowiązków, silny wpływ religii na system wartości

11. Chiński krąg kulturowy

- Obszar występowania - Chiny

- Rasa – mongoidalna chińska

- Język – języki z rodziny chińsko-tybetańskiej

- Religia – konfucjonizm, taoizm, buddyzm

- Cechy charakterystyczne – silne poczucie wspólnoty, jedność kultury intelektualnej, wyznawanie kultu przodków, szacunek dla tradycji, system wartości oparty na konfucjonizmie (stosunki społeczne oparte o układ zależności), poszanowanie władzy, bardzo wysoki rozwój technologiczny

12. Pacyficzny krąg kulturowy

- Obszar występowania – Hawaje, Mikronezja, Polinezja, Nowa Gwinea

- Rasa – negroidalna polinezyjska

- Język – angielski, polinezyjskie

- Religia – islam, chrześcijaństwo,

- Cechu charakterystyczne – przywiązanie do kultury, tradycji i obrzędów plemiennych, duże zróżnicowanie rasowe, gospodarcze i językowe