Krąg kulturowy jest to obszar świata charakteryzujący się swoistą kulturą, odmienną od kultur innych części świata. Musi posiadać zespół cech kulturowych, które w ciągu dłuższego okresu historycznego są niezmienne, a także obejmują swym zakresem wierzenia religijne, rodzinę językową, cechy kultury materialnej oraz rozwój społeczny i technologiczny na podobnym poziomie. 1. Europejski krąg kulturowy - Obszar występowania – kraje zachodnio-i środkowoeuropejskie - Rasa - europeidalna - Język – języki z rodziny indoeuropejskiej - Religia – dominacja chrześcijaństwa - Cechy charakterystyczne kręgu - wyznawanie wartości chrześcijańskich, występowanie demokracji, ochrona i promocja praw człowieka, rozwinięta gospodarka, tożsamość kręgu europejskiego wzmacnia istnienie Unii Europejskiej 2. Anglo – amerykański krąg kulturowy - Obszar występowania – USA (bez Hawajów) i Kanada - Rasa – głównie europeidalna, występuje zróżnicowanie pod względem rasowym i etnicznym, imigranci różnej narodowości - Język – dominujący angielski - Religia – chrześcijaństwo (katolicyzm, protestantyzm), nowe ruchy religijne - Cechy charakterystyczne kręgu – masowość kultury (zjawisko „makdonaldyzacji”), kult przedsiębiorczości, silny indywidualizm, wykorzystanie anglosaskiego wzorca kulturowego, wielokulturowość, wieloetniczność, pluralizm (wielość postaw, poglądów, celów i sposobów ich osiągania), wyznawanie idei wolnościowych i wartości demokratycznych, dążenie do osiągnięcia sukcesu 3. Islamski (muzułmański) krąg kulturowy - Obszar występowania - państwa arabskie Afryki Północnej, zislamizowane kraje z ludnością odmiany czarnej, kraje Bliskiego Wschodu (choć Izrael nie jest muzułmański), Półwysep Arabski, muzułmańskie kraje Azji Południowo – Zachodniej z ludnością turecką bądź irańską. - Rasa – negroidalna, mongoidalna - zróżnicowanie pod względem rasowym i etnicznym - Język – dominacja języka arabskiego - Religia – głównie islam - Cechy charakterystyczne kręgu – bardzo silne oddziaływanie religii na kulturę, szariat, ograniczenie praw kobiet oraz wpływu wielkich korporacji światowych, silne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego, surowość moralna, 4. Wschodniosłowiański (rosyjski) krąg kulturowy - Obszar występowania – Rosja, Ukraina oraz niesłowiańska Gruzja i Armenia - Rasa – europeidalna - Język – słowiańska grupa językowa - Religia – głównie prawosławie - Cechy charakterystyczne kręgu – duchowość, rządy oparte na „silnej władzy”, silny wpływ państwa na gospodarkę, rozwarstwienie społeczeństwa (nieliczni bogacze,większość społeczeństwa żyje w biedzie), otwartość, 5. Japoński...