Spis treści: 1. Definicja pojęcia inflacja 2. Rodzaje inflacji 3. Mierniki inflacji 4. Przyczyny inflacji 5. Skutki inflacji 6. Inflacja w Polsce 7. Sposoby walki z inflacją 1. Zacznę od wyjaśnienia pojęcia inflacja. Ewelina Nojszewska w swoim podręczniku ,, Podstawy Ekonomii” porównuje inflację do grzyba z książki ,,Przygody Alicji w Krainie Czarów”. To zabawne, ale jak trafne porównanie pokazuje na czym polega inflacja. Jeżeli ktoś zjadł jedną stronę grzyba rósł wysoko ponad drzewa, jeśli zaś skosztował drugiej strony, stawał się maleńki niczym mrówka. Podobne skutki dla funkcjonowania gospodarki wywołuje inflacja. Według ,,Fin Dict”- Internetowego Słownika Finansowego ,, jest to zjawisko długotrwałego wzrostu średniego poziomu cen w gospodarce. Inną jej definicją może być też długotrwały proces obniżania się wartości pieniądza w gospodarce”. Inflacja prowadzi do wzrostu płac i wartości nominalnej (pieniężnej), czyli wyrażonej w złotówkach, wszystkiego, co posiadamy. Jednak pod wpływem inflacji znika wartość realna (uwzględniony inflacyjnie wzrost cen , dzięki któremu umożliwione jest porównywanie wartości w czasie) dochodów i wszystkiego co posiadamy. Zaistniałe zjawiska nazywamy realnym i nominalnym produktem narodowym brutto. Dla innych miar zachodzi taka sama relacja między ujęciem realnym a nominalnym (pieniężnym). Kolejnym pojęciem związanym z inflacją jest siła nabywcza. Definiuje się ją jako sposób mierzenia wartości pieniężnej za pomocą ilości produktów, jakie można za tę wartość pieniężną kupić. Przykładem może być kupno 10 czekolad w styczniu, które kosztowały 10 zł za sztukę, co łącznie dało sumę zakupu 100zł. W grudniu za tę samą sumę można był kupić już 5 czekolad, ponieważ cena 1 czekolady wzrosła do 20 zł. Możemy wtedy powiedzieć, że siła nabywcza pieniądza zmalała, ponieważ za tę samą sumę pieniędzy możemy kupić mniej czekolad. Z definicji wynika, że nie każdy wzrost cen stanowi inflację. Należy tu podkreślić, że zmiany ceny na pojedynczym rynku spowodowane zmianami warunków funkcjonowania tego rynku nie są inflacją. Inflacja pojawia się dopiero wtedy, gdy bardzo wiele cen w całej gospodarce rośnie jednocześnie powodując wzrost poziomu cen. Miernikiem inflacji jest stopa inflacji- procentowa zmiana poziomu cen, obliczana zgodnie z formułą: Poziom cen - Poziom cen Stopa inflacji = w roku bieżącym w roku poprzednim Poziom cen w roku poprzednim Poziom cen może również maleć. Jest to sytuacja odwrotna do inflacji, a określamy ją mianem deflacji. Deflacja najczęściej występuje w okresie pogarszania się koniunktury w gospodarce i wcale...