Język reklamy. Charakteryzując, przywołaj przykłady reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i innych. Zwróć uwagę na środki językowe. Wstęp Ogólne informacje o reklamie Definicja reklamy jest prosta: jest to rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach zakupu i co najważniejsze ma tylko jeden cel: skłonienie odbiorcy do zakupu reklamowanego produktu lub usługi. W świecie, w którym mamy niezliczoną liczbę produktów, które czasem są podobne lub nawet gatunkowo jednakowe, reklama potrafi dokonywać za nas wyboru i zachęcać do kupna. W dzisiejszych czasach reklama dotyka niemal każdej dziedziny życia. Występuje we wszystkich mediach: telewizji, radiu, prasie i Internecie. Możemy się na nią natknąć na bilbordach, które umieszczane są na ścianach budynków, na plakatach, ulotkach, gdy swobodnie przeglądamy strony „WWW” lub po prostu sprawdzamy naszą pocztę. Reklama jest zjawiskiem znanym ludziom od bardzo dawna. Najstarszą udokumentowaną jej formą są gliniane tabliczki babilońskie, sprzed 5000 lat. Samo słowo „reklama” pochodzi od łacińskiego „reklamo”, co oznacza: krzyczeć do kogoś, a także wyraźnie wskazywać. Z reklamą ściśle związane jest drugie pojęcie: perswazja, które wywodzi się od łacińskiego „persuasion” znaczącego tyle co: ‘przekonywanie z przytoczeniem argumentów’. Perswazja ma na celu zmianę postaw i poglądów odbiorcy, a w ostatecznym efekcie jego działań. Sztuka skutecznego mówienia i pisania(to także perswadowanie) jest jedną z najstarszych dyscyplin, bowiem „retoryka” o której mowa ma tradycje antyczne. Do dziś korzystają z niej ważne instytucje takie jak szkoła, kościół, urzędy państwowe…We wszelkich wystąpieniach publicznych ustnych czy pisemnych zauważalne są ustalenia retoryki, dlatego są one tak powszechne że niedostrzegalne dla pospolitego odbiorcy. Stąd pojawiło się także pojęcie retoryki reklamy. Wielkie firmy reprezentujące znane marki ścigają się w pomysłach na reklamy by ściągnąć do siebie jak największa liczbę klientów. Stosują liczne akcenty humorystyczne, slogany-czyli „chwytliwe hasła”, aforyzmy, które na długo zapadają w pamięci i kojarzą się z danym produktem.(Slogany są silnie zakorzenione w historii Polski, ponieważ czasy powojenne i partyjne były przepełnione hasłami i językiem propagandy). Odwołują się do podstawowych, psychologicznych mechanizmów zachowań człowieka a także często wpływają na naszą podświadomość. Dzisiejsza reklama, obecna w naszym życiu w różnych postaciach spełnia funkcje komunikacyjną, kulturotwórczą, edukacyjną, estetyczną i językotwórczą. Reklama odnosi się do ludzkich...