jest to konflikt o charakterze etniczym, religijnym i terytorialnym między ludnoscią żydowska a ludnością palestyńską na terytorium państwa Izrael (tereny historycznej palestyny). Podstawowymi problrmami o które spierają się obie strony od ponad 40 lat jest:

- sam fakt istnienia państwa Izrael oraz jego okupacja Zachodniego brzegu Jordanu

- powstanie niezależnego państwa palestyńskiego, oraz osadnictwo żydowskie na okupowanych terenach

- miasto Jerozolima - jako stolica obu państw - oba uznają ją jako stolice religijną, więc polityczną tym bardziej

- kwestia powstrzymania palestyńskich działań terrorystycznych i izraelskich akcji odwetowych.

Podejmowano już wiele prób rozwiązania tego konfliktu.