jest to konflikt o charakterze etniczym, religijnym i terytorialnym między ludnoscią żydowska a ludnością palestyńską na terytorium państwa Izrael (tereny historycznej palestyny). Podstawowymi problrmami o które spierają się obie strony od ponad 40 lat jest: - sam fakt istnienia państwa Izrael oraz jego okupacja Zachodniego brzegu Jordanu - powstanie niezależnego państwa palestyńskiego, oraz osadnictwo żydowskie na okupowanych terenach - miasto...