Zygmunt Krasiński urodził się w Paryżu 19 lutego 1812 roku. Był synem Wincentego Krasińskiego - generała gwardii Napoleona, hrabiego Cesarstwa, komandora Legii Honorowej, wyznawcy potęgi napoleońskiej (później generała rosyjskich carów - Aleksandra I i Mikołaja I). Sam cesarz Napoleon zgodził się być ojcem chrzestnym syna swojego ulubionego żołnierza. Po klęsce Napoleona ojciec poety wrócił do Warszawy. Zygmunt Krasiński spędził dzieciństwo w Opiniogórze i w Warszawie. Po śmierci matki jego wychowaniem i edukacją zajął się ojciec. Zygmunt Krasiński początkowo uczył się w domu, następnie zdał do najwyższej klasy liceum prowadzonego przez Samuela Bogumiła Lindego. Zanim skończył 16 lat, był już studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Miał wówczas za sobą pierwsze próby literackie. Z polecenia ojca nie wziął udziału w studenckiej manifestacji patriotycznej, przez co został znieważony przez kolegów. Po tym zajściu musiał od 1829 roku studiować za granicą, w Genewie. Zygmunt Krasiński nie wziął również udziału w powstaniu listopadowym w 1830 roku. Prosił ojca o pozwolenie, ale ten po raz kolejny zadecydował za syna. W tym samym roku, w sierpniu, Zygmunt Krasiński poznał Adama Mickiewicza. W 1832 roku Wincenty Krasiński wezwał syna z zagranicy, by przedstawić go Mikołajowi I. Chciał w ten sposób zapewnić Zygmuntowi Krasińskiemu karierę dworską lub dyplomatyczną. Lojalistyczna postawa Wincentego była osobistą tragedią Zygmunta Krasińskiego....