Present Simple 1.Sytuacje powtarzające się. (I go to school every day.) 2.Sytuacje stałe. (I live In Poland.) operator: ‘do’ i ‘does’ twierdzenia: I go to school every day przeczenia: I don’t go to school every day. pytania: Do you go to school every day? odp.: Yes, I do./ Yes, she does. No, I don’t./ No, she doesn’t. Present Continuous 1.Czynności wykonywane w chwili obecnej. (I’m writing now.) 2.Czynności wykonywane wokół chwili obecnej. czasownik z końcówką: -ing twierdzenia: You are writing. przeczenia: You aren’t writing. pytania: Are you writing? odp.: Yes, I am./ Yes, She is. No, I am not. / No, she isn’t. Past Simple 1.Wyrażanie czynności, które miały miejsce w przeszłości i nie posiadają żadnego związku z chwilą obecną. 2.Opis czynności powtarzających się w przeszłości. operator: ‘did’ czasownik: z końcówką –ed lub czasownik z II kolumny twierdzenia: I left for Warsaw yesterday. przeczenia: I didn’t leave for Warsaw yesterday. pytania: Did I leave for Warsaw yesterday? odp.: Yes, I did./ No, I didn’t. Past Continuous 1.Używamy gdy mówimy o jakiejś porze w przeszłości gdy czynność była w trakcie wykonywania. 2. Gdy mówimy o różnych czynnościach trwających w tym samym momencie. operator: ‘was’ i ‘were’ czasownik z końcówką: -ing twierdzenia: You were writing. przeczenia: You weren’t writing. pytania: Were you writing? odp.: Yes, I was./ Yes, I were. No, I wasn’t./ No, I weren’t. Present Perfect 1.Uzywamy go do opisu czynności, które odbywają się w przeszłości lub w chwili obecnej. 2.Do wyrażenia w chwili obecnej skutków czynności, która odbyła się w przeszłości. 3.Do opisu czynności lub stanu, który zaczął się w przeszłości i trwa do dziś. operator: ‘has’ i ‘have’ czasownik: z końcówka –ed lub III kolumna twierdzenia: She has talked to Chris today. przeczenia: She hasn’t talked to Chris today. pytania: Has she talked to Chris today? odp.: Yes, She has. /Yes, I have. No, She hasn’t. /No, I haven’t. just, already, yet, still ‘Yet’ używamy na końcu w pytaniach i przeczeniach aby pokazać dla mówiącego ,że stało się coś ekscytującego. ‘Just’ używamy w zdaniach oznajmujących ,żeby powiedzieć ,że coś zostało zrobione niedawno. ‘Already’ używamy w środku zdań żeby powiedzieć o jakimś szczęśliwym odkryciu (zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni). ‘Still’ używamy w przeczeniach przed haven’t/hasn’t ,żeby okazać uczucia-niespodzianka. Present Perfect Continuous 1.How long? 2.Nie wiemy czy czynność się już zakończyła czy nie. 3. Skutek.(He’s all dirty becaouse he’s been playing football.) operator: ‘has’+ been i ‘have’+ been czasownik z końcówką: -ing...