Cw 9 Pyt 1. W systemach współzależności, można wyróżnić dwie główne grupy oddziaływań: • bezpośrednie (symbioza, pasożytnictwo, drapieżnictwo) i • pośrednie (protokooperacja, komensalizm, konkurencja, amensalizm). Symbioząnazywamy taki rodzaj współzależności dwóch lub więcej różnych gatunków ściśle od siebie zależnych, które bez obecności partnera rozwijają się bardzo słabo lub wcale nie rosną. Główne kierunki korzystnego oddziaływania na siebie symbiontów są wynikiem: - Wymiany składników pokarmowych; - Dostarczania substancji wzrostowych; - Zaopatrywania w składniki mineralne; - Ochrony przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi; - Zmiany parametrów środowiska. Podstawowym przykładem takiego związku jest mikoryza (grzyb + korzeń), która polega na tym, że grzybnia tworzy mutualistyczny związek z żywymi korzeniami roślin. Podobnie jak w wypadku roślin strączkowych i bakterii wiążących azot grzyby współdziałają z tkanką korzeni, zwiększając wydajność pobierania soli mineralnych z gleby. Natomiast roślina dostarcza grzybom niektórych związków powstających w procesie fotosyntezy. Rhizobium z rośl. motylkowymi .Frankia - promieniowiec żyjący w symbiozie z korzeniami olchy i brzozy Pasożytnictwo - jest rozumiane jako współzależność, w której jeden z partnerów (pasożyt) osiąga korzyści, natomiast drugi partner (gospodarz) nie ponosi lub ponosi szkody. W pierwszym przypadku pasożytnictwo dotyczy rozkładu martwych szczątków roślin czy zwierząt.W świecie mikroorganizmów tego rodzaju pasożytnictwo jest stosunkowo mało poznane. np bakterie stylikowe przyczepiaja sie do powierzchni innych bakterii i czerpią z nich korzysci (żerują na nich) przy czym drugi partner odnosi szkody lub nie . Przykładem skrajnego pasożytnictwa roślin kwiatowych jest raflezja Arnolda, a we florze Polski kanianka. Drapieżnictwo- jest systemem, który rozumiany jest najczęściej jako odżywianie się jednych mikroorganizmów innymi. W świecie zwierząt jest to system współzależności bardzo często spotykany, natomiast między mikroorganizmami należy do rzadkości. Najbardziej typowym przykładem pasożytnictwa u mikroorganizmów jest odżywianie się pierwotniaków bakteriami. Jest to zjawisko szczególnie widoczne w zbiornikach wodnych, osadach czynnych, ściekach. Główną rolę w eliminowaniu bakterii ściekowych przypisuje się orzęskom i wiciowcom. Caulobacterium swoją nożka przyczepia sie do sciany kom. innej bakterii co powoduje śmierć zaatakowanej komórki . Symbioza- jest rodzajem współżycia organizmów czerpiących obopólne korzyści, np.: bakterie brodawkowe i korzenie roślin motylkowych. Jeśli...