Cechy hymnu w utworze Krasickiego:

-dotyczy wartości ważnej dla ogółu

-mówi o ojczyźnie i poświęceniu dla niej

- ma charakter pochwalny- tekst został napisany na cześć ojczyzny

-jego nastrój jest podniosły i uroczysty

-wiersz rozpoczyna się apostrofą, bezpośrednim zwrotem do patriotyzmu

-występują w nim wykrzyknienia, anafory, oksymoron

-epitety wartościujące pozytywnie np. umysły poczciwe

-na patos wypowiedzi wpływa także dostojny rytm uzyskany dzięki przestawnemu szykowi "Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny" zamiast "Dla Ciebie smakują zjadłe trucizny"