Porównanie faszyzmu z komunizmem Przemiany, które nastąpiły pod koniec XIX wieku i początku XX wieku prowadziły do rozwinięcia się dwóch systemów totalitarnych w państwie. Te systemy to komunizm i faszyzm o których będę pisać. Powstały dwie nowe grupy społeczne: robotnicy i kapitaliści. Pogłębiły się przez to różnice ekonomiczne między klasami ludności. Poprzez zmiany w przemyśle ludność wiejska zaczęła migrować do miast. Jednakże byli oni źle traktowani; byli źle opłacani. Rozpoczął się rozwój komunizmu jako nowego modelu społecznego. Po zakończeniu I wojny światowej niektóre państwa straciły wiele terytoriów przez co zostały osłabione. Sytuacja w tych krajach stała się niestabilna. To właśnie ona, a także bezrobocie, spadek produkcji rolnej i przemysłowej były czynnikami powstania faszyzmu. Oba te systemy totalitarne były zupełnie inne. Jak mówi temat mojej pracy moim zadaniem jest porównanie tych dwóch systemów, zatem podstawą aby to zrobić jest analiza każdego z nich z osobna, gdy zrozumiemy ich budowę łatwiej będzie skupić się na tym co je łączy, a co dzieli. Jako pierwszy punkt mojej pracy skupię się nad powstaniem i budową faszyzmu. FASZYZM Faszyzm jest to kierunek polityczny, który powstał we Włoszech, w okresie po I Wojnie Światowej, był opozycją wobec działalności socjalistów i komunistów. Ideą faszyzmu było stworzenie państwa totalitarnego rządzonego przez jedną partie, ze skrajnie nacjonalistyczne, antydemokratycznymi poglądami. Bardzo dużą uwagę skupiał nie tylko na warstwie średniej, ale najbardziej na klasie robotniczej, do której tak naprawdę było najłatwiej dotrzeć. Faszyzm nigdy nie był popierany przez klasę inteligencką. Ideologia faszyzmu była połączeniem różnych, zazwyczaj wykluczających się teorii, które miały uzasadniać idee etnocentryzmu. Po połączeniu tych elementów, faszyści tworzyli całkowicie nierealny pogląd na świat, którego głównym przesłaniem była wyższość własnego narodu nad innymi; wyższość nad wrogiem. Jak to powiedział Adolf Hitler 'Kapitaliści wysunęli się na czoło dzięki swoim zdolnościom i na zasadzie selekcji, co jeszcze raz dowodzi tylko wyższości ich rasy; mają prawo do kierowania innymi'. Ale kto był tym 'innym'. W zależności od tego o jakim faszyzmie mówimy. Dla faszyzmu włoskiego był to „zgniły liberalizm”, zaś dla niemieckiego „twór żydowski” . Co było mocą państwa faszystowskiego? Było to dyktatorskie sprawowanie władzy przez wodza, którego wola wyznaczała granice obowiązujących norm etycznych.. W państwie wszystkie stanowiska, zarówno te najniższego jak i najwyższego szczebla, obsadzane były członkami...