Szymon Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. Janusz Pelc, wyd. 2 zm., BN I 182, 2000. WSTĘP I. Młodość i lata nauki. - ur. 24,10,1558 we Lwowie, Szymon Simonides - tradycje humanistyczne - 1575 r. Akademia Krakowska, wpływ Stanisława Sokołowskiego (jednego z czołowych przed-stawicieli katolicyzmu potrydenckiego w Polsce). - pierwsze utwory poetyckie, najstarszy wierszyk łaciński zapisany przy „Gnieździe cnoty” Bart-łomieja Paprockiego, ok. 1578. - wczesny poemat „Divus Stanislaus” (druk dopiero 1604), konfrontacja dwóch postaw: mądry, sprawiedliwy i pobożny biskup – św. Stanisław ze Szczepanowa – oraz rycerski, gwałtowny król – Bolesław Śmiały, wojna sprawiedliwa – obronna. - podróż zagraniczna do 1584 r. II. W kręgu Zamoyskiego. - od ok. 1586 r. - większe dzieło „Nenia żałobne do Stanisława Sokołowskiego… o śmierci Jakuba Górskiego”. - zainteresowanie Pindarem, potępienie reformacji ewangelickiej. - tragedia łacińska „Castus Joseph”, druk 1587, 1597 przekład Stanisława Gosławskiego. - po śmierci Kochanowskiego Zamoyski szuka panegirysty. - eksperymenty zwłaszcza we wczesnych utworach. - 1588 r. 19 ód harocjańskich „Flagellum Livoris” („Bicz na zawiść”), porównanie Zamoyskiego do Eneasza, Herkulesa, Klaudiana (wódz i polityk rzymski, Wandal), Stylichona (współpraco-wnik cesarza Teodozjusza Wielkiego). - 1589 r. „Aelinopean” – ody pindaryczne, Muza służy politycznym poczynaniom kanclerza (po napadzie Tatarów na Podole). - kwiecień 1590 Zamoyski i nobilitacja Szymonowica – herb Kościesza. - grudzień 1590 poeta królewski. - po polsku „Mulier fortis” – wierszowana parafraza fragmentu 31. rozdziału „Przypowieści Sa-lomonowych”. - 1592 r. „Epithalamium” na wesele Anny Habsbużanki i Zygmunta III, niepokój, rady dla Pana Młodego. - 1592 r. „Repotia Zamosciana” czwarty ślub, z Barbarą Tarnowską, łaciński, poprawiny i prze-nosiny panny młodej. - „Imagines Dietae Zamoscianae” (druk 1604) – utwory polskie i wpływ Teokryta. - Akademia Zamojska – angaż profesorów, gromadzenie księgozbioru. - 1598 ze Lwowa do wsi Czernięcin (od Zamoyskiego w dożywotnią dzierżawę). - 1605 śmierć Zamoyskiego. - nadzór nad kształceniem małoletniego Tomasza Zamoyskiego. III. Lata 1606-1614. - 1606 r. „Znak Tryumfu Stanisława Żółkiewskiego po rozgromieniu i przepędzeniu Tatarów” – łaciński poemat polityczny. - 1607 r. „Rytm po pogromieniu na terazniejsze rozruchy” – rokosz Zebrzydowskiego, krytyka polityki Zygmunta III, kompromisowość, inny tytuł „Lutnia rokoszańska”. IV. Sielanki. - popularność sielanek XVI i XVII w. - przyroda, kostium pasterski, zamknięty świat,...