Hektor i Achilles to główni bohaterowie „Iliady” Homera powstałej na przełomie IX w p.n.e. Achilles był greckim herosem, synem Peleusa i bogini morskiej Tetydy. Hektor to syn króla Priama, władcy obleganej podczas wojny Troi. Postacie te mają zarówno cechy wspólne jak i te, które je bardzo różnią.

Na pierwszy rzut oka można dostrzec różnicę w wyglądzie obu mężczyzn. Achilles jest opisany jako wojownik o rozbudowanej sylwetce, lecz o niemal dziewczęcych, bardzo delikatnych rysach twarzy. Nadludzką siłę i odporność na ciosy zawdzięczał swojej matce, która zanurzyła całe jego ciało w rzece Styks, gdy był jeszcze niemowlęciem. Jedynym słabym punktem Achillesa była jego pięta. Natomiast Hektor posiadał wyjątkowo męskie rysy twarzy i również był atletycznej budowy.

Obaj byli postrzegani jako najwaleczniejsi wojownicy swoich wojsk i mieli ogromny wpływ na przebieg wojny. Cechowały ich nadzwyczajne męstwo i odwaga, dla wielu byli wzorem starożytnego rycerza. Bohaterowie byli niezwykle sprawni fizycznie i silni oraz bardzo dbali o swój honor i sławę. Nie zapominali przy tym o bliskim im wartościach, którym byli wierni. Dowodzi tego ich bezpośrednie starcie, do którego doszło po tym, jak Hektor zabił Patroklesa, serdecznego przyjaciela Achillesa. Opanowany Hektor wyruszył na pole bitwy z obowiązku obrony ojczyzny. Achilles ,ogarnięty złością i rozpaczą po stracie bliskiego, górował w walce. Za wszelką cenę chciał pomścić śmierć Patroklesa. Pokonał przeciwnika w nierównym pojedynku, mając boskie wsparcie Ateny.

Wojownicy różnią się pod względem niektórych cech charakteru i dokonywanych czynów. Achilles przedstawiony jest w „Iliadzie” jako porywczy, dumny wojownik. Podczas walki kierował się gniewem i chęcią zemsty. Nie szanował przeciwnika, działał pod wpływem impulsu i nie zwracał uwagi na konsekwencje swoich czynów. Bez skrupułów zbezcześcił ciało Hektora po wygranym pojedynku. Zmienił jednak swoją decyzję pod wpływem próśb króla Priama i wydał jego ciało. Achilles był również nieposłuszny wobec samego króla Agamemnona, który zabrał mu jego brankę Bryzeidę i urażony dumą postanowił nie uczestniczyć w walkach z Trojańczykami, a nawet skłonił przez matkę Tetydę Zeusa, aby im pomógł. Widać w jego postępowaniu zbytnią pewność siebie. Achilles uważał się za lepszego od innych, szczycił się swoimi możliwościami. W przeciwieństwie do niego Hektor przedstawiony jest jako uczciwy, szlachetny, odważny mężczyzna. Kierował się rozumem, rozsądek zawsze górował nad innymi jego cechami. Mimo, że wiedział, że jego przeznaczeniem jest śmierć, nie poddawał się bez walki. Choć Hektor był bardzo przywiązany do swojej rodziny, poświęcił swoje szczęście u jej boku, nie chcąc okryć hańbą swoich bliskich. Pamiętał o obyczajach wojennych i konieczności uszanowania zwłok pokonanego, był prawdziwie oddany swojej ojczyźnie.

Podsumowując charakterystykę obu postaci stwierdzam, że nie da się ostatecznie rozstrzygnąć, który wojownik był lepszy. Hektor był bardziej ludzki, szlachetniejszy. Jego postępowanie było godne bohatera wojny. Hektora można nazwać bohaterem statycznym, gdyż jego zachowanie i wartości są niezmienne. Achillesa możemy uznać za postać bardziej dynamiczną, ponieważ jego zachowanie zmienia się pod koniec wojny, co może budzić szacunek i uznanie.