1. Równowaga w krótkim okresie

W warunkach rynku doskonale konkurenycjnego (Duża liczba sprzedających i kupujących, Jednorodność produktu,Doskonała informacja rynkowa,Swoboda wejścia i wyjścia z branży) wielkościami danymi dla przedsiębiorstwa są koszty produkcji oraz cena rynkowa wytwarzanych dóbr.[+W krótkim okresie firmy nie mogą opuszczać rynku i zachowują się jak monopoliści (jedyna na rynku, doskonała informacja o rynku, opanowanie rynku)]. Przedsiębio

rstwo osiąga stan równowagi przy optymalizacji produkcji dla maksymalizacji zysku. Aby to osiągnąć trzeba zrównać przychody marginalne z kosztami marginalnymi. (dochod/koszt produkcji z dodatkowej jednostki). Warunkiem wystarczającym jest to aby koszt marginalny był rosnący. Zysk ekonomiczny każdej z firm może być dodatni, ujemny lub wynosić zero.

2. Dla przedsiębiorstwa istotne ma znaczenie osiągnięcie takiego poziomu produkcji i

sprzedaży, który zapewni przychodami pokrycie kosztów całkowitych i zapewni

maksymalizację zysków. Dlatego bardzo ważne jest określenie takiego poziomu sprzedaży

przy której przychody ze sprzedaży zrównają się z poniesionymi kosztami na wytworzenie

sprzedanych wyrobów. Jest to tzw. Próg Rentowności (próg zysku) po przekroczeniu

którego przedsiębiorstwo zaczyna osiągać zysk. Wyznaczenie progu rentowności objaśnia

kształtowanie się relacji: koszty - produkcja - zysk w przedsiębiorstwie i umożliwia

analizowanie wpływu przewidywanych zaistniałych zmian na jej zachowanie. Ważne jest

także określenie skali maksymalnie możliwego zysku przy pełnym wykorzystaniu mocy

produkcyjnych lub usługowych.

Jeżeli założymy, że cena produktu wytwarzanego przez

przedsiębiorstwo będzie rosnąć w krótkim okresie, np. z poziomu c1 do c2, c3,... itd. , to punkt

równowagi przedsiębiorstwa będzie także przesuwał się w górę do kolejnych punktów przecięcia krzywej

kosztu krańcowego z nowym poziomem cen. Łącząc kolejne punkty przecięcia krzywej kosztu krańcowego z

ceną otrzymamy krzywą krótkookresowej podaży przedsiębiorstwa działającego w warunkach

konkurencji doskonałej.

3.

Jezeli jakas cena, przy jakiejs wielkosci produkcji ktora maksymalizuje zysk jest wieksza od kosztu przecietnego (1 jednostki) to ozacza, ze zysk calkowity i jednostkowy jest dodatni.

Jezeli bedzie odwrotnie i cena bedzie mniejsza od kosztu produkcji 1 jednostki to zyski te beda ujemne.

W sytuacji gdy cena rynkowa bedzie wieksza od kosztow zmiennych to przychod bedzie pokrywal koszt zmienny przecietny i czesc kosztu stalego.Oferowana ilsoc produkcji przynosi strate, ktora jest jednak mniejsza od kosztu stalego calkowitego. (minimalizacja straty przedsiebiorstwa).

W sytuacji gdy cena rynkowa nie pokrywa kosztu zmiennego przecietnego kazda wielkosc produkcji bedzie przynosic strate wieksza od kosztu stalego calkowitego. Rownowaga przedsiebiorstwa znajdzie sie w punkcie, w ktorym ilosc produkcji wynosi 0.

4. Równowaga przedsiębiorstwa w długim okresie.

Kształtuje się ona pod wpływem popytu rynkowego (suma popytów indywidualnych, który obrazuje wielkość popytu wszystkich podmiotów gospodarczych na określone dobro przy różnych cenach.) Jej osiągnięcie jest wynikiem reakcji dostosowawczych polegających na zmianie wielkości przedsiębiorstwa lub skali jego działania.

Wyrazem tego jest takie ukształtowanie wielkości produkcji aby przychód marginalny rownal sie kosztowi marginalnemu, w krotkim i dlugim okresie, co powinno zapewnic maksymalizacje zyskow przedsiebiorstwa. Przedsiebiorstwo powinno tak zwiekszac rozmiary produkcji aby osiagnac dodatni zysk, wielkosc ceny rynkowej produktow powinna byc wieksza od kosztow przecietnych a przychod marginalny rowny kosztowi marginalnemu w krotkim i dlugim okresie.