1. Równowaga w krótkim okresie W warunkach rynku doskonale konkurenycjnego (Duża liczba sprzedających i kupujących, Jednorodność produktu,Doskonała informacja rynkowa,Swoboda wejścia i wyjścia z branży) wielkościami danymi dla przedsiębiorstwa są koszty produkcji oraz cena rynkowa wytwarzanych dóbr.[+W krótkim okresie firmy nie mogą opuszczać rynku i zachowują się jak monopoliści (jedyna na rynku, doskonała informacja o rynku, opanowanie rynku)]. Przedsiębio rstwo osiąga stan równowagi przy optymalizacji produkcji dla maksymalizacji zysku. Aby to osiągnąć trzeba zrównać przychody marginalne z kosztami marginalnymi. (dochod/koszt produkcji z dodatkowej jednostki). Warunkiem wystarczającym jest to aby koszt marginalny był rosnący. Zysk ekonomiczny każdej z firm może być dodatni, ujemny lub wynosić zero. 2. Dla przedsiębiorstwa istotne ma znaczenie osiągnięcie takiego poziomu produkcji i sprzedaży, który zapewni przychodami pokrycie kosztów całkowitych i zapewni maksymalizację zysków. Dlatego bardzo ważne jest określenie takiego poziomu sprzedaży przy której przychody ze sprzedaży zrównają się z poniesionymi kosztami na wytworzenie sprzedanych wyrobów. Jest to tzw. Próg Rentowności (próg zysku) po przekroczeniu którego przedsiębiorstwo zaczyna osiągać zysk. Wyznaczenie progu rentowności objaśnia kształtowanie się relacji: koszty - produkcja - zysk w przedsiębiorstwie i umożliwia analizowanie wpływu przewidywanych zaistniałych zmian na jej zachowanie. Ważne jest także określenie skali maksymalnie możliwego zysku przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych lub usługowych. Jeżeli założymy, że cena produktu wytwarzanego przez przedsiębiorstwo będzie rosnąć w krótkim okresie, np. z poziomu c1 do c2, c3,... itd. , to punkt równowagi przedsiębiorstwa będzie także przesuwał się w górę do kolejnych punktów przecięcia krzywej kosztu krańcowego z nowym poziomem cen. Łącząc kolejne punkty przecięcia krzywej kosztu krańcowego z ceną otrzymamy krzywą krótkookresowej podaży przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej. 3. Jezeli jakas cena, przy jakiejs wielkosci produkcji ktora maksymalizuje zysk jest wieksza od kosztu przecietnego (1 jednostki) to ozacza, ze zysk calkowity i jednostkowy jest dodatni. Jezeli bedzie odwrotnie i cena bedzie mniejsza od kosztu produkcji 1 jednostki to zyski te beda ujemne. W sytuacji gdy cena rynkowa bedzie wieksza od...