Znaczenie Adama Mickiewicza dla dziejów literatury i kultury duchowej Polaków wydaje się być nie do przecenienia. Ten wielki człowiek, działacz i twórca głęboko i trwale zapisał się w naszej świadomości zbiorowej. Już jego literacki debiut – wydany w 1822 r. w Wilnie pierwszy tom Poezyj, był wydarzeniem na wielką skalę, on to bowiem umownie otwiera polski romantyzm. Przełomowy charakter zbiorku jest oczywisty. Mickiewicz zawarł w nim nie tylko program nowej literatury, ale jednocześnie objawił swój ogromnej miary talent poetycki. Kolejne utwory potwierdziły jego wielkość i ukształtowały najbardziej charakterystyczne oblicze polskiego romantyzmu.

Mickiewicz to wzór romantycznego poety-Polaka: wybitna indywidualność, poeta-prorok wyrażający uczucia i tęsknoty całego narodu, duchowy przywódca. Jak bardzo był wówczas ceniony.

wórczość Mickiewicza, prawdziwie wybitna, nie przeminęła wraz z nadejściem kolejnej epoki, oparła się działaniu czasu i do dziś stanowi niewyczerpane źródło inspiracji, a wielki romantyk jest ciągle olbrzymim autorytetem.

Mickiewicz przyszedł na świat w dzień wigilijny, 24 grudnia 1798 r. jako drugi syn Barbary z Majewskich i Mikołaja Mickiewiczów i – jak podaje rodzinna legenda – „przyniósł” sobie imię Adam. Co do miejsca urodzenia poety nie ma jednak pewności, nie wiadomo, czy był to litewski Nowogródek, czy oddalone od niego o czterdzieści kilometrów Zaosie. Adam Mickiewicz należy do największych twórców literatury polskiej. Jego życie jest przykładem klasycznej biografii romantycznej, typowej dla całego pokolenia. Określały ją m.in. sytuacja panująca w kraju, światopogląd romantyczny oraz echo powstania.

Krótkie kalendarium

1798 – narodziny w Zaosiu k. Nowogródka

1815 – studia na Uniwersytecie Wileńskim

I. Okres wileńsko – kowieński

1816 – 1819 – studia w Wilnie

1819 – 1823 – praca w szkole w Kownie

1820 – Oda do młodości

1822 – Ballady i romanse

1823 – Grażyna

1823 – Dziady. Część II i IV

Kalendarium życia poety

© - artykuł chroniony prawem autorskim - zasady korzystania

Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz

Wyłącz reklamy na

miesiąc • rok

1798 – narodziny w Zaosiu k. Nowogródka

1815 – studia na Uniwersytecie Wileńskim

I. Okres wileńsko – kowieński

1816 – 1819 – studia w Wilnie

1819 – 1823 – praca w szkole w Kownie

1820 – Oda do młodości

1822 – Ballady i romanse

1823 – Grażyna

1823 – Dziady. Część II i IV

- klp.pl bez reklam, 30 dni tylko 1,23 zł. Zamów teraz!

II. Okres rosyjski

1823 – proces filomatów, uwięzienie w Wilnie, zsyłka w głąb Rosji

1826 – Sonety krymskie

1828 – Konrad Wallenrod

III. Okres „drezdeński”

1829 – wyjazd z Rosji do Europy

1830 – Drezno, wyjazd do Paryża

1831 – Reduta Ordona

1832 – Dziady. Część III

IV. Okres paryski

1832 – Księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego

1834 – Pan Tadeusz

1834 – ślub z Celiną Szymanowską

1839/40 – Liryki lozańskie (Szwajcaria)

1840 – objęcie katedry lit. słowiańskich w College de France (Paryż)

1848 – Skład zasad

1848 – próba stworzenia Legionu Polskiego we Włoszech

1849 - twórczość publicystyczna w Trybunie Ludów

1855 – wyprawa do Turcji (wojna krymska)

26 listopada 1855 – śmierć w Konstantynopolu