Kultura polityczna - ogół postaw, wartości i wzorów zachowań dotyczących wzajemnych stosunków władzy i obywateli[1]. Jest to pojęcie z zakresu...