Spis treści 1. Wybory 2012 w USA 2. Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych 3. Prezydent Stanów Zjednoczonych 4. Jakie są zasady wyborów? Kto wybiera prezydenta USA? 5. Partia Demokratyczna i jej program 6. Barack Obama 7. Barack Obama i jego program wyborczy 8. Partia Republikańska i jej program 9. Mitt Romney 10. Mitt Romney i jego program wyborczy 11. Pozostali kandydaci 12. Debaty 13. Sondaże 14. Wyniki wyborów 15. Wykresy sondażowe 16. Moja opinia Wybory 2012 w USA Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku odbędą się 6 listopada. Będą to już pięćdziesiąte siódme wybory, w których obywatele oddadzą swoje głosy na elektorów, którzy następnie wybiorą prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Kadencja obecnego prezydenta, Baracka Obamy, wygasa 20 stycznia 2013. Tego samego dnia nastąpi zaprzysiężenie prezydenta elekta na urząd. Wybory te zbiegną się w czasie zarówno z wyborami do Senatu Stanów Zjednoczonych, gdzie wybranych zostanie 33 senatorów, jak z wyborami do Izby Reprezentantów, w których wybrani zostaną członkowie 113. kadencji Kongresu. Wybranych zostanie w tym czasie także jedenastu gubernatorów. Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone są republiką związkową o systemie prezydenckim. Federację tworzy 50 autonomicznych stanów i Dystrykt Kolumbii, obejmujący stolicę państwa. Podstawy ustroju określa Konstytucja Stanów Zjednoczonych z 1787 (weszła w życie 1789) z 10 poprawkami (Bill of Rights), które stanowią jej integralną część. Ustrój polityczny opiera się głównie na zasadach federalizmu i podziału władzy. Władza została podzielona między stany oraz pomiędzy instytucje sprawujące władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Głową państwa i szefem rządu jest prezydent, wybierany na 4-letnią kadencję przez kolegium elektorów (538 elektorów), w którym każdy stan ma tylu członków, ilu przedstawicieli w Kongresie. W przypadku śmierci lub ustąpienia prezydenta urząd ten przejmuje wiceprezydent. Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Kongresu, złożonego z Izby Reprezentantów i Senatu. Do kompetencji Kongresu należy: ustawodawstwo, uchwalanie budżetu, kontrola polityki prezydenta, akceptacja niektórych aktów prezydenta oraz pociąganie prezydenta do odpowiedzialności politycznej. Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy federalne i Sąd Najwyższy USA (9 sędziów, w tym przewodniczący), który jest naczelnym organem sądowniczym. Każdy stan ma własną konstytucję, godło, odrębny system prawny i naczelne organy, sądownictwo. Na czele stanu stoi gubernator. Organem władzy ustawodawczej jest legislatura stanowa. Prezydent...