Telimena to daleka krewna Zosi i przyjaciółka Sędziego. Piękna kobieta, ale już starzejąca się. Raczej jest wdową, skoro planuje małżeństwo po raz drugi. Jest opiekunką Zosi i obie mieszkają w Soplicowie. Kilka lat spędziła w Petersburgu, jest dość obyta w arystokratycznych środowiskach. To wielbicielka cudzoziemszczyzny, lubiąca się stroić kobietka, żywi bezkrytyczny kult dla rosyjskiej arystokracji. Chlubi się swymi znajomościami z urzędnikami carskimi. Pod jej wrażeniem jest na początku Tadeusz, który w dzień po przyjeździe do Soplicowa otrzymuje od Telimeny kluczyk do jej sypialni. W jego oczach jest anielsko...