W kilku opowiadaniach Schultza można odnaleźć także aluzje do mitu labiryntu. W tytułowym opowiadaniu zbioru " sklepy cynamonowe" bohater błądzi wśród labiryntu ulic, przecznic, nie mogąc dotrzeć upragnionego celu. Ulice jakby zmieniały swe położenie i konfigurację, która okazała się inna niż bohater oczekiwał, odmienna od znanej mu z przeszłości. Z kolei " Traktat o manekinach" jest aluzją do mitu stworzenia, ale nie aluzją do mitu stworzenia, ale aluzją wykraczającą poza ortodoksję. Według ojca, który wykłada teorię stworzenia, materii dana jest płodność, można ją formować i tworzyć z niej do woli. Zdolny do samodzielnej twórczości jest nie tylko Bóg, lecz także wszystkie istoty...