Temat: Instytucje opieki i resocjalizacji w wybranych państwach europejskich:

Wielka Brytania, Niemcy, Francja

WIELKA BRYTANIA

Model systemu resocjalizacji w Wielkiej Brytanii jest bardzo ciekawy i różni się od systemów w innych krajach.

Ważne postulaty obowiązujące w tym kraju to:

-dzieci do lat 14 zostały uznane za nieodpowiadające karnie

- w stosunku do nietanich w wieku od 15 do 17 lat można już wszcząć postępowanie karne, ale nie wolno stosować kary pozbawienia wolności.

Wymienić można 3 organy, które są uprawnione do zajmowania się nieletnimi są to :

- miejscowe ośrodki opieki społecznej

-policja

- sądy dla nieletnich

FRANCJA

Francuski model resocjalizacji nieletnich obejmuje:

-sądy dla nieletnich

- placówki o charakterze otwartym i zamkniętym

-rodziny zastępcze

-stowarzyszenia pozarządowe zajmujące się resocjalizacja nieletnich i zapobieganiem demoralizacji dzieci i młodzieży