Starzenie się ludności, tj. wzrost udziału osób starszych, jest wynikiem znacznego gospodarczego, społecznego i postępu w medycynie, jak i polityki zdrowotnej. Te dały Europejczykom możliwość życia dłuższą żywotność w stosunku komfortu i bezpieczeństwa bez precedensu w naszej historii. Jednakże, jak podkreślił, przez szefów z państw i rządów podczas ich nieformalnego szczytu w Hampton Court w październiku 2005, jest to również jedno z głównych wyzwań, że Unia Europejska będzie musiała zmierzyć w nadchodzących latach Ludności UE-27 przewiduje się zarówno mniejsze i starsze, głównie za Konsekwencją spadku stóp płodności i wzrostu średniej długości życia. W 2050 r., o 48 milionów mniej 15-64 latków i pięćdziesięciu ośmiu miliony osób powyżej 65 roku życia. Od roku 2017 kurcząca się siła robocza będzie także zmniejszy zatrudnienie i działać jako hamulec potencjalnego wzrostu gospodarczego w Union9. Wzrost liczby ludności w UE będzie znacznie zmniejszyć w porównaniu z kluczem konkurentów, w szczególności Stany Zjednoczone, Chiny i Indie, 2020.UE będzie twarz jeden z największych podwyżek stary wskaźnika obciążenia demograficznego na świecie po Japonia. Jednocześnie, w bezpośrednim sąsiedztwie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryka Północna regionu będzie domem dla drugiego na świecie najszybciej rosnącej populacji, po Afryce subsaharyjskiej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpił znaczny wzrost w światowej migracji przepływy. Różnice gospodarcze między - i zmiany demograficzne w - opracowane i kraje rozwijające się, na tle handlu, problemy polityczne oraz niestabilność w krajach pochodzenia, które przyczyniły się do stałego wzrostu międzynarodowe siły roboczej mobility.10 gospodarcze migrantów odpowiedzieć na oczekiwania i możliwości w regionach docelowych. Europejskie i krajowe przepisy określają Dopuszczenie i ostatecznej integracji na rynku pracy. Starzenia się i kurczenie się populacji ma fundamentalne konsekwencje dla zdrowia i systemy zabezpieczenia społecznego, dla gospodarki i rynku pracy, a dla publiczności finansowania. Starzenie prowadzi do zwiększonego popytu na zdrowie i opiekę długoterminową i rośnie wydatków na opiekę zdrowotną. Zmiany demograficzne ma zatem znaczenie daleko idącą dla gospodarki i społeczeństwa, ponieważ demograficzny silnie wpływa prawie wszystkie istotne obszary działań politycznych. Regionalne wyzwania zmian demograficznych Trzy ważne procesy - czyli zmniejszania się populacji wieku produkcyjnym, starzenie społeczeństwa i spadek liczby ludności - będzie mieć znaczący wpływ na wielu regionach. te czynniki zostały połączone,...