PODSAWOWE USŁUGI Dostęp do usługi Internetu zapewniają różnego rodzaju programy (aplikacje) tekstowe lub graficzne, które ułatwiają używanie sieci i struktura Internetu. Dziś Internet jest powszechnie wykorzystywany w edukacji, handlu czy biznesie. Często oprócz łącz do sieci Internetu, podstawowe usługi Internetu oferują dostawcy usług internetowych – ISP (ang. Internet Service Provider), do których należą: poczta elektroniczna i hosting stron WWW. Z pewnością przyszłość zaoferuje nam o wiele więcej usług. Najpopularniejsza to WWW (ang. World Wide Web), która pozwala na przeglądanie danych z dokumentów zawierających: tekst, grafikę, dźwięk lub nagrania wideo. Jego wielka popularność spowodowała, że jest mylnie uważana jako sieć Internetu, a to tylko jedna z usług. WWW pobiera informacje za pomocą łączy hipertekstowych, które łączą komputery. Lecz by otrzymać tak zdobytą informację, trzeba użyć przeglądarki internetowej. Do najpopularniejszych przeglądarek należą: MSIE (ang. Microsoft Internet Explorer), Firefox, Opera, Safari, Chrome, Mozilla. Ciekawym rozwiązaniem jest nowy produkt firmy Google – przeglądarka Google Chrome. Jest to nowy produkt i nie wiadomo jak się przyjmie wśród użytkowników sieci Internetu. Poczta elektroniczna (e-mail) to najstarsza z usług sieci Internetu. Polega ona na przesyłaniu informacji w postaci elektronicznej, miedzy nadawcą i odbiorcą, podobnie jak tradycyjna poczta. Lecz jest o wiele lepsza, gdyż błyskawicznie dociera bezpośrednio do adresata, a dodatkowo można dołączyć dane w postaci zdjęć, wideo lub dźwięku. Każdy z użytkowników sieci Internetu może sobie założyć konto e-mailowe na serwerze, otrzyma indywidualny adres. A za pomocą programu do obsługi poczty elektronicznej będzie mógł odbierać i wysyłać wiadomości. FTP (ang. File Transfer Protocol) daje nam możliwość pobierania i wysyłania danych z odległych serwerów sieci Internetu, na nasz dysk. Za pomocą tej usługi Internetu można pobrać bardzo rozbudowane o dużych rozmiarach programy (aplikacje) lub dźwięk czy nagranie wideo, a jest ich coraz więcej. FTP (ang. File Transfer Protocol) daje nam możliwość pobierania i wysyłania danych z odległych serwerów sieci Internetu, na nasz dysk. Za pomocą tej usługi Internetu można pobrać bardzo rozbudowane o dużych rozmiarach programy (aplikacje) lub dźwięk czy nagranie wideo, a jest ich coraz więcej. USENET (ang. USEr NETwork) – sieć użytkowników. To globalna struktura grup dyskusyjnych użytkowników Internetu zainteresowanych konkretnym tematem. Każdy użytkownik może wypowiedzieć się publicznie lub prywatnie do danego...