AKTYWNE SŁUCHANIE Sokrates pisał: „Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.” Celem mojej pracy jest ukazanie istoty oraz zaprezentowanie technik aktywnego słuchania, a także prezentacja podstawowych błędów popełnianych podczas słuchania drugiej osoby i metody ich zapobiegania. Rozpoczynając rozważania na temat aktywnego słuchania należy wyjść od samego pojęcia komunikacja, gdyż pojęcie aktywne słuchanie stało się obecnie standardowym określeniem konkretnej postawy komunikacyjnej, nastawionej na rozwiązywanie problemów. Encyklopedia PWN definiuje komunikację jako „proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą”. Człowiek jako istota, funkcjonująca w społeczeństwie musi nabyć umiejętność porozumiewania się. Występuje tu zarówno w roli nadawcy jak i odbiorcy. Jest mówcą i słuchaczem. Aby utrzymać poprawne relacje między ludźmi ważne jest, by nauczyć się ich słuchać, a poprzez to wejść w świat myśli drugiego człowieka. Tak więc aktywne słuchanie to przede wszystkim umiejętność słuchania polegająca na szczególnym nastawieniu do rozmówcy, a możliwa dzięki gotowości by dopuścić drugą osobę do procesu kształtowania konwersacji. Ważnym elementem jest zaakceptowanie partnera i uświadomienie mu naszej akceptacji oraz gotowość uczynienia ze słuchania aktywnej części procesu komunikacji. Autorem tego- popularnego dziś pojęcia- jest Carl Rogers. Aktywne słuchanie ujawnia się w dwóch formach- werbalnej i niewerbalnej. Pierwszy przypadek przejawia się poprzez zadawanie pytań czy okazywanie zrozumienia. Drugą formę cechują sygnały takie jak uśmiech, akceptacja, potakiwanie, zdziwienie okazywane za pomocą wzroku. Za pomocą czego słuchamy? Za pomocą czterech organów, które większość z nas posiada. Są to uszy, oczy, umysł i serce. Efektywne słuchanie zawiera w sobie efektywne obserwowanie. Dzięki temu łatwiej skoncentrować się na słowach rozmówcy. Często myślimy dużo szybciej niż mówimy. Z jednej strony może to przeszkadzać w rozmowie, z drugiej zyskujemy możliwość przemyślenia, czy naprawdę rozumiemy słowa rozmówcy. Celem słuchania jest pomoc w przeprowadzeniu zmiany. Wymaga to zrozumienia treści słów wypowiadanych przez rozmówcę, jego wartości, przekonań, osobowości czy emocji, które wnosi do relacji. Wyróżniamy dwa typy słuchania. Słuchanie typu A skoncentrowane jest na treści tego, co druga osoba mówi. Natomiast słuchanie typu B skupia się na wszystkim, co niekoniecznie jest wypowiedziane wprost, a więc na wartościach, energii,...