Jan Kochanowski urodził się w 1520 roku w Sycynie,zmarł w 1584 roku na zawał serca w Lublinie. Był wielkim poetą.Kształcił się na Akademii Królewskiej,w Padwie oraz Królewcu.Na stałe do Polski wrócił w 1559 roku.Pracował wtedy na dworze króla jako sekretarz.Po odejściu w 1574 roku z dworu osiedlił się w odziedziczonym po ojcu majątku w Czarnolesie.W 1575 roku poślubił Dorotę Podlowską. Sielankę rodzinną przesłonił cień żałoby,nieoczekiwany zgon ukochanej córeczki Urszuli,a następnie drugiej córki Hanny. Twórczość poety cechowała renesansowa różnorodność i to zarówno w treści jak i formie. Jego działalność literacką można podzielić na dwa okresy:dworski i czarnoleski. W okresie dworskim-chciał pokazać...