Pan Tadeusz to rmantyczna epopeja narodowa napisana przez Adama Mickiewicza. Zawiera obraz polskiej szlachty w szesnastym wieku. Autor przybliża nam jej życie, zwyczaje i obyczaje, a także zacjhowanie w różnych sytuacjach dzięki czemu możemy ocenić chArakter narodowy szlachty.

Odznaczała się ona wielkim patriotyzmem. Mickiewicz ukazał to w Ks. 12, w której to szachta była skócona ze sobą, a jednak w obliczu zagrożenia Moskalów zjednoczyła się i walczyła przecwko wspólnemu wrogowi.

Opisując szlachtę autor starał sie wydobyć tkwiące w niej wartości.