Pan Tadeusz to rmantyczna epopeja narodowa napisana przez Adama Mickiewicza. Zawiera obraz polskiej szlachty w szesnastym wieku. Autor przybliża nam jej życie, zwyczaje i obyczaje, a także zacjhowanie w różnych sytuacjach dzięki czemu możemy ocenić chArakter narodowy szlachty. Odznaczała się ona wielkim patriotyzmem. Mickiewicz ukazał to w Ks. 12, w...