Stabilizacyjna funkcja Stanów Zjednoczonych w NATO WSTĘP Sojusz Atlantycki (NATO) , będący odpowiedzią Zachodu na dwubiegunowy układ sił, przez 40 lat dawał wiarygodną gwarancję bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju jego państw członkowskich wespół z innymi organizacjami formującymi życie polityczne i gospodarcze tego obszaru, przy czym wiodącą rolę spełniają tutaj Stany Zjednoczone, jako największe mocarstwo militarne i gospodarcze współczesnego świata. NATO, pod nieformalnym przewodnictwem USA, skutecznie powstrzymywała ekspansję bloku komunistycznego, przyczyniając się do umocnienia procesów demokratycznych i rynkowych w świecie zachodnim, trwale wiążąc Stany Zjednoczone z Europą, włączając Niemcy w europejską współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i legitymizując udział tych ostatnich w innych płaszczyznach kooperacji na kontynencie. NATO wespół z USA i swoimi sojusznikami odsunęła widmo powrotu polityki bezpieczeństwa tych państw motywowanej wyłącznie ich partykularnymi interesami, podsuwając rozwiązania występujących sprzeczności na drodze konsultacji, współpracy i koordynacji działań. Wraz z tym usunęła ona poważniejszą groźbę zbrojnego konfliktu pomiędzy nimi, stając się równocześnie katalizatorem dalszego procesu integracji Unii Europejskiej . Współcześnie NATO (na czele z USA), pozostaje dla swoich członków i świata zewnętrznego synonimem wiarygodności i zdolności do skutecznego działania oraz, w sprawach istotnych dla wszystkich członków, łagodzenia i stabilizowania występujących napięć pomiędzy niektórymi krajami (w skali globalnej). Celem niniejszej pracy jest ukazanie stabilizacyjnej roli Stanów Zjednoczonych w sojuszu transatlantyckim NATO. Natomiast problem główny sprowadza się do poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania: 1) Jaka jest najważniejsza rola USA w strukturach NATO? Jakie działania o charakterze stabilizacyjnym podejmują Stany Zjednoczone na rzecz utrzymania światowego pokoju? Warto podkreślić, iż z uwagi na szczupłość tej pracy, istota zagadnienia zostanie jedynie zasygnalizowana w najważniejszych kwestiach. ROZWINIĘCIE NATO, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego powołana została w 1949 roku, stanowiła szczytową reakcję na postrzeganą jako zagrożenie przez państwa zachodnie aktywność Związku Radzieckiego w latach powojennych. Powstanie organizacji poprzedziło amerykańskie zaangażowanie w Europie, w tym plan Marshalla i sformułowanie doktryny Trumana w 1947 roku, podpisanie Traktatu w Brukseli między krajami Beneluksu, Francją i Wielką Brytanią oraz wspólna reakcja na blokadę Berlina w latach 1948-1949. Każdy...