1. Historia Hiszpanii Pierwszymi ludami na Półwyspie Iberyjskim byli Iberowie i Celtowie oraz później Fenicjanie i Grecy. Od VI w. p.n.e. zaczęli zasiedlać się Kartagińczycy. W wiekach II p.n.e. do V n.e. Półwysep był pod panowaniem rzymskim. Od I w. n.e. rozpoczęła się chrystianizacja Hiszpanii. W 409 roku na Hiszpanię najechały plemiona germańskie: Swenowie, Alanowie, Wandalowie oraz Wizygoci. Ci ostatni stworzyli w Toledo stolicę swego państwa, przyjęli katolicyzm i zjednoczyli Półwysep. Jednak w VIII w. muzułmanie rozbili państwo Wizygotów i opanowując całą Hiszpanię stworzyli z niej swoją prowincję. Od tego momentu rozpoczęło się zbrojne odzyskiwanie ziem hiszpańskich przez chrześcijan. Powstało państwo Asturii, niezależność zaczęły odzyskiwać Nawarra, Aragonia, Barcelona. W XI-XII w. wśród państw chrześcijańskich na czoło wyszły regiony Kastylii i Aragonii. W 1479 r., wyniku małżeństwa Izabeli I z Ferdynanda II, doszło do unii personalnej Kastylii i Aragonii. Po zdobyciu w 1492 r. ostatniego emiratu muzułmańskiego, Granady, a następnie przyłączenia większości Nawarry, zakończył się proces jednoczenia Hiszpanii. Zajęcie Wysp Kanaryjskich i odkrycie przez Krzysztofa Kolumba Ameryki zapoczątkowało hiszpańską ekspansję zamorską w Ameryce Południowej i Środkowej oraz na Filipinach. Rywalizację kolonialną z Portugalią rozstrzygnęły układy Tordesillas(1494) i Saragossie(1529). Po objęciu w 1516 r. tronu hiszpańskiego przez Habsburgów zaczęły się długotrwałe walki o hegemonie w Europie z Francją, przeciwko reformacjom w Niemczech i Niderlandach oraz w obronie przed zagrożeniem tureckim. W 1580 r. król Filip II objął także tron Portugalii z jej koloniami, przez co Hiszpania stała się największym mocarstwem europejskim i kolonialnym. Koszty ciągłych wojen, utrzymania armii oraz rozbudowanej administracji doprowadziły do kryzysu finansów państwa. Zaangażowanie się Hiszpanii w wojnę XXX-letnią spowodowało oderwanie się Portugalii w 1640 r. W 1701 r., po wygaśnięciu Habsburgów na tronie Hiszpanii, zaczęła się wojna o władzę w państwie. Wygrali ją francuscy Burbonowie , ale kraj z Półwyspu Iberyjskiego utracił wszystkie posiadłości w Europie na rzecz Austrii. W polityce międzynarodowej Hiszpania zawarła ścisły sojusz z Francją. W 1808 r. Napoleon I zmusił Karola IV do abdykacji, a tron przekazał swojemu bratu Józefowi. W latach 1808-1814 trwała wojna o niepodległość kraju. W 1812 r. powstała pierwsza hiszpańska konstytucja o charakterze liberalnym. Przetrwała jednaj tylko 2 lata, kiedy zniósł ją Ferdynand VII i przywrócił rządy absolutne. W latach 1808-1824...