Demokracja to forma rządów, w którym władza należy do obywateli. Większość państw przyjęło ten ustrój jednak przez tysiące lat nastąpiły pewne zmiany, odrzucono rade pięciuset iprytanów. Jednym z myślicieli który przeanalizował demokrację społeczeństwa politycznego byłAlexis Tocqueville. Szczególną uwagę poświęcił wolności i równości, pożytku z samorządów istowarzyszeń politycznych oraz relacja pomiędzy kościołem a państwem. Jednym z głoszonych przez niego haseł było stworzenie liberalnej demokracji. Uważał on również, że demokracja jestszkodliwa kiedy zagraża wolności i autonomii jednostki. Tocqueville definiuje demokrację jako ustrój zapewniający równość obywateli wobec prawa. Twierdził, że powinna ona być budowana oddolnie a nie narzucona nam z góry. Demokracja jest przeciwieństwem arystokracji i charakteryzuje się brakiem urzędów honorowych. Urzędy piastowane przez obywateli są odpłatne. Zauważa również że demokracja w starożytnych Atenach nie jest do końca prawdziwą demokracją wszystkich ludzi zamieszkujących Ateny gdyż jedynie zamożni mężczyźni posiadali prawo glosowania i pełnienia urzędów. Nazywa ustrój ateński arystokratyczną republiką. Autor wiele razy porównuje demokrację ateńską w demokracją wypracowaną w stanach zjednoczonych. Zauważa wiele podobieństw jak i wiele różnic. Przedstawia przykład rozwiązywania spraw na przykład w Nowej Anglii gdzie podobnie jak w Atenach, sprawy dotyczące wszystkich, są rozpatrywane na placu publicznym. Zasada suwerenności w Stanach jest na wysokim poziomie i osiągnęła wszelkie praktyczne zastosowania, została wyzwolona za jakichkolwiek urojony zachowań. Zależnie od sytuacji przybiera po kolei wszystkie możliwe postaci. Albo cały naród bierze uczestniczy w organizowaniu prawa, tak jak to było w Atenach, albo zajmują się tym przedstawiciele społeczeństwa wybrani wpowszechnym głosowaniu. Pracują oni w imieniu ludu i pod jego bezpośrednią nadzorem. Amerykanie przyjmowali, że źródłem ich praw i obowiązków jest: prawo naturalne, konstytucjonalizm i cnota obywatelska. Pierwsze rozumiano jako zbiór uniwersalnych iponadczasowych zasad wynikających z dekalogu oraz z naturalnego stanu człowieka zajakitraktowano wolność i równość, a co więcej jego prawo do własności, szczęścia i wolności sumienia....