WSTĘP Temat, który postanowiłem przedstawić i omówić to „polityka bezpieczeństwa oraz sposoby jej kształtowania”, a co za tym idzie pojmowanie istoty polityki bezpieczeństwa, jej cele, narzędzia, czyli odpowiednie organy państwa i władzy państwa. Nie obcy będzie tu też temat kształtowania się bezpieczeństwa po zimnej wojnie, a więc sojusze, negocjacje i udział w różnych organizacjach międzynarodowych głównie naszego kraju. Będę starał się wyjaśnić, czym jest polityka bezpieczeństwa, z czego wynika i do czego jest potrzebna, a raczej, komu. Postaram się omówić, po co właściwie funkcjonuje polityka w ogóle i polityka bezpieczeństwa w państwie, dlaczego jest tak ważna i potrzeba państwu, kto ją tworzy i dlaczego. Moim celem będzie skupianie się bardziej na istocie polityki bezpieczeństwa i jej celach, oraz jak można budować i jak buduje się fundamenty, aby te cele realizować. Ku mojej uwadze większe znaczenie, spowodowane moim osobistym odczuciem i co za tym idzie najważniejszym dla mnie tematem będą po prostu potrzeby, jakie trzeba spełnić i cały czas są spełniane, aby to bezpieczeństwo trwało i było nieprzerwane. Zapewne nasuwa się pytanie, dlaczego akurat taki temat? Sam często zastanawiam się nad pewnymi sprawami i staram się je rozkładać na atomy, dla czego tak, a nie inaczej. Przecież temat dotyczący bezpieczeństwa, a w tym przypadku polityki bezpieczeństwa jest nadrzędną kwestia, czymś, co nas otacza w naszym kraju i co obejmuje nasz kraj. Wiadomo bezpieczeństwo występuje albo w większym stopniu, albo w mniejszym, ale faktem jest, że jest stan i proces, który trwa i należy o tym mówić i nieustannie kontrolować. A jak widać w naszych mediach, szczególnie ostatnio jest to temat, który niestety jest nie pełni kluczowej roli, wiadomo, o czym tu mowa, o całej „otoczce” tego, co powinno być najważniejsze i kultywowane. Dlatego odpowiedź na to pytanie jest proste i rzeczą oczywistą jest to, iż bezpieczeństwo powinno być stawiane na piedestale i dla mnie tak właśnie jest. Dlatego jak wspomniałem wcześniej bardziej postaram się zobrazować, dla czego to jest takie ważne, dla czego polityka bezpieczeństwa jest tak istotna. Trzeba tu pokazać, jakie organy ją tworzą, organy, które powinny współpracować ze sobą, a to oznacza, aby tak mogło być współpracować ze sobą muszą ludzie, którzy je tworzą, którzy przestrzegają prawo. To wszystko jest bardzo trudne do zrealizowania, ale tworzy zamknięte koło bo ludzie tworzący bezpieczeństwo, zapewniają je narodowi i samym sobie, a żeby tak było potrzeba wiele inicjatywy od zwykłych obywateli po decydentów. I. ISTOTA...