...

Rodzina, czyli ta „mała ojczyzna” powinna wytwarzać w dzieciach przywiązanie do ojczyzny, podejmować działania, które przyczyniają się do pomyślności własnego narodu. Takie wychowanie...