Spis treści 1. Wstęp. 2. Wyjaśnienie głównych pojęć. 3. Charakterystyka Che Guevary. 4. Strategia i rewolucja według Che. 5. Zakończenie. 1. Wstęp W niniejszej pracy zajmę się przedstawieniem Ernesto Guevara de la Serna, znanego idola młodzieżowej rewolty we Francji, radykalnego lewicowca walczącego między innymi na Kubie, który był kultową postacią lat 60. i początku 70. Na początku scharakteryzuję dwa podstawowe pojęcia, które są niezbędne przy opracowaniu tematu, czyli pojęcie strategii oraz związanej z nią rewolucji. Odniosę się do kilku znanych definicji tych pojęć. Oprócz tego scharakteryzują krótko postać Che, wskazując na jego główne cele podczas walki i sposób myślenie w odniesieniu do rewolucji kubańskiej. W rozwinięciu głównego tematu pracy skupię się przede wszystkim na scharakteryzowaniu rewolucji oraz strategii w rozumieniu Che Guevary. Dokonam również analizy postawy Che oraz jego poglądów, opierając się o jego wspomnienia z kubańskiej wojny rewolucyjnej a także o jego bogatą bibliografię. Postaram się również przedstawić jak przez cały okres trwania partyzanckiej walki, Che razem ze swoimi wiernymi, ale i też niewiernymi kompanami nabierał, co raz większego doświadczenia w walce a także tworzeniu niezbędnych dla zwycięstwa strategii. Bardzo istotnym jest fakt, że zupełnie nie znający się na walce człowiek, dzięki silnej chęci, determinacji i szczegółowej analizie popełnianych błędów stał się sprytnym i przewidującym skutki wojownikiem. Choć nie zawsze, dzięki analizie udawało się uniknąć porażki to jednak nie poddawał się i nieugięcie dążył do zwycięstwa, podnosząc przy tym na duchu walczących u jego boku. To między innymi przyczyniło się do postrzegania go w kategorii szczególnego bohatera. Postać ta jest bardzo interesująca. Analizując osobę Che można zauważyć w nim nie tylko zdeterminowanego rewolucjonistę, ale również lekarza, nauczyciela, przyjaciela oraz komendanta jednego z oddziałów rewolucyjnych, na którego został mianowany po stoczeniu kilku strategicznych bitew. Jego działanie i chęć walki oraz współpraca z Fidelem Castro przyniosła oczekiwany skutek, którym było zwyciężenie Fulgencio Batisty, kubańskiego przywódcy, który prowadził rządy oparte na przemocy a także nieustanną i krwawą walkę z opozycjonistami. Na zakończenie moich rozważań nad głównym tematem pracy, dokonam podsumowania omawianych zagadnień a także indywidualnej oceny Che Guevary. 2. Wyjaśnienie głównych pojęć Definicji strategii jest dużo, przedstawię, więc te trzy, które moim zdaniem są najistotniejsze. Pierwszą definicją, którą przytoczę jest definicja...