Napisanie poprawnego wypracowania pod względem merytorycznym i stylistycznym okazuje się sprawiać wiele trudności uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Wielu uczniów prace pisemne zadawane do domu nie pisze samodzielnie, lecz korzysta z materiałów umieszczonych w Internecie, co z kolei sprawia, iż prace klasowe pisane na zajęciach są kiepskiej jakości. Co zatem zrobić by nauczyć się pisać poprawnie wypracowania? Przede wszystkim należy zacząć pisać samemu, tylko wówczas będzie można poprawić swoje oceny z języka polskiego i być przygotowanym do pisemnej matury.

Zabierając się do pisania wypracowania na samym początku należy dokładnie zastanowić się nad tematem, oraz nad tym co chcemy przekazać w swojej pracy, co przeanalizować i jakie wnioski umieścić w podsumowaniu. Zrozumienie tematu jest bardzo istotne, gdyż naprowadza nas na dobry tor wypowiedzi, jaką chcemy, czy też jesteśmy zobowiązani umieścić w wypracowaniu. Pisanie wypracowania nie na temat jest największym błędem i już na samym początku przekreśla naszą pracę.

Każda praca powinna być pisana według konkretnego schematu, na który składa się wstęp, rozwinięcie i zakończenie. We wstępie powinno się umieścić informacje o autorze książki, którą opisujemy, informacje odnośnie epoki, w której powstała i nawiązać do tematu wypracowania. W rozwinięciu powinniśmy umieścić najważniejsze wątki naszej wypowiedzi, starannie dopierając słowa określić to co najważniejsze w naszym przekazie. Tu także jest miejsce na to by nawiązać do innych dzieł literackich, do sztuki filmowej, do dzieł malarskich. Analogie zaznaczone w pracach pisemnych podnoszą jakość naszego wypracowania. Ważne jest by nie pisać wszystkiego, co się wie, lecz wybierać pasujące do tematu wiadomości. Kolejne wątki rozpoczynać należy od akapitów, zdania w poszczególnych akapitach powinny być rozbudowane, a cała wypowiedź spójna i płynna, co oznacza iż każde następne zdanie powinno wynikać z poprzedniego. W wypracowaniu powinniśmy używać słów, których znacznie dobrze znamy a także posługiwać się językiem, który trafnie odzwierciedla nasze myśli. Rozwinięcie bardzo ubogaca cytat, który jednak nie powinien być bardzo rozbudowany. Cytat musi pasować do kontekstu wypowiedzi i do całości wypracowania. Język powinien także pasować do tematyki, jaką poruszmy.

Zakończenie jest jednocześnie podsumowaniem całej naszej wypowiedzi, tutaj można dopuścić się powtórzenia, oraz należy wyciągnąć główny wniosek z całej pracy. W podsumowaniu nie powinno się rozpoczynać nowego wywodu. Należy pamiętać o tym iż zakończenie ma być krótkie i rzeczowe.