Jacka Soplicę najlepiej określić jako nietypowego bohatera romantycznego. Część jego życiorysu pasuje do tego schematu, jednak pierwszy etap- młodość bohatera- odbiega od typowego układu. Soplica jest zawadiaką, hula, bierze udział w sejmikach- zupełnie nie pasuje do portretu uduchowionego, wrażliwego, samotnego poety. Lecz miłość Jacka do Ewy Horeszkówny jest nieszczęśliwa. Uczucie nie może zrealizować się w małżeństwie- zostaje zerwane ręką ojca panny. W życiu Jacka Soplicy dokonuje się metamorfoza, ale nie tyle po odmowie Stolnika, co po nieszczęsnym, niemal przypadkowy zabójstwie Horeszki. Soplica przemienia się w księdza Robaka (przeistoczenie zaznaczone zmianą imienia). Jako ksiądz Robak, bohater nosi wiele cech romantycznych. Teraz jest samotny, waleczny, tajemniczy, jest bojownikiem o sprawy kraju, działa w ukryciu. Lecz nie działa jednostkowo, nie bierze całej idei wyzwolenia na siebie, przeciwnie, jego działalność jest racjonalna, jest jednym z wielu emisariuszy, przygotowuje powstanie na Litwie. Poza tym...