Człowiek w procesie socjalizacji przystosowuje się do życia w społeczeństwie. Stykając się z rodzicami, innymi ludźmi, kulturą i cywilizacją, kształtuje osobowość. Istnieje wiele czynników wpływających na rozwój jednostki i nie ma jednego wzorca wychowania. W związku z tym każdy jest inny od pozostałych w sferze charakteru. Ta różnorodność owocuje koegzystencją zróżnicowanych postaw, wierzeń, zachowań i spojrzeń na świat. Jeden człowiek jest spolegliwy, inny władczy i ambicjonalny. Jedno jest pewne- jednostki często znacząco wpływały na losy świata, co dobitnie pokazuje historia. W naszej pracy skupimy się nad analizą osoby, która takową jednostką ewidentnie była. Mowa o Józefie Stalinie. Józef Stalin był postacią spektakularną i słynącą z niewyobrażalnego okrucieństwa. Sam miał tragiczne dzieciństwo, a do tego był słabym, chorobliwym chłopcem. Poniżanie, maltretowanie, a potem opuszczenie domu rodzinnego przez ojca z pewnością odcisnęło piętno na nieukształtowanej jeszcze psychice dziecka, przez co Stalin asymilując się następnie ze społeczeństwem miał nieco inne potrzeby i oczekiwania. Stał się mianowicie władczy i za wszelką cenę, mówiąc kolokwialnie "po trupach" wspinał się na najwyższy szczebel władzy. Być może dlatego, aby mścić się za to, co spotkało go w dzieciństwie. Pierwszym krokiem Stalina, który wpłynał na stosunki międzynarodowe było podpisanie sojuszu z III Rzeszą. Wprawdzie to nie on wywołał II wojnę światową, ale przyczynił się do tego, dając wolna rękę, Rzeszy. Józef Wissarionowicz Dżugaszwili (bo tak brzmi prawdziwe nazwisko Stalina) był zdolny do wszystkiego, by zarazić komunizmem inne kraje. Tak też w roku 1939, 17 września, zaatakował wschodnie tereny RP, zajął także kraje nadbałtyckie, takie jak: Łotwa, Estonia i Litwa. Rządzacy ZSRR był niewyobrażalnie przebiegłym władcą. Na zajętych ziemiach dopuszczał się okrutnych mordów, głównie na zamieszkałej tam inteligencji, np. dotycząca Polski zbrodnia katyńska. Stalin mordował ludzi inteligentnych i wykształconych bowiem obawiał się ich. Ludzie prości, nie znający praw, swoich możliwości, obawiający się o dobro rodziny, nie ośmieliliby sprzeciwić się mu, a osoba z wyższych sfer intelektualnych mogłaby zbuntować społeczeństwo i, co gorsza (dla Stalina), sprowokować sabotaż lub zamach na władcę. Przywódca ZSRR niebagatelnie wpłynął na stosunki międzynarodowe przez znaczący wpływ na "wybuch" zimnej wojny, trwającej umownie od 1946 r do 1989r(rozpad...