Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4+ (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.

Wyróżnia się:

sole nasycone, w których nie występują ani grupy hydroksylowe, ani kwaśne atomy wodoru;

sole nienasycone, które dzieli się na:

hydroksosole - zawierające grupy hydroksylowe pochodzące z wyjściowej zasady, zwane solami zasadowymi;

wodorosole - zawierające kationy wodoru pochodzące z wyjściowego kwasu, zwane solami kwaśnymi;

Metody otrzymywania soli[edytuj]

wodorotlenek metalu + kwas → sól + woda (zwana reakcją zobojętniania);

metal + kwas → sól + wodór(↑) (dla metali szlachetnych i półszlachetnych reakcja z kwasami zachodzi zwykle według innego mechanizmu);

tlenek metalu + kwas → sól + woda;

tlenek metalu + tlenek niemetalu → sól (dotyczy tylko soli kwasów tlenowych);

wodorotlenek metalu + tlenek niemetalu → sól + woda (dotyczy tylko soli kwasów tlenowych);

kwas1(rozp.) + sól1(rozp.) → sól2(*) + kwas2(*);

sól1(rozp.) + sól2(rozp.) → sól3(*) + sól4(*);

zasada1(rozp.) + sól1(rozp.) → zasada2(*) + sól2(*);