DRAMAT I TEATR SAKRALNY SYMPOZJUM KATEDRY DRAMATU I TEATRU ORAZ ZAKŁADU BADAŃ NAD LITERATURĄ RELIGIJNĄ LUBLIN 2-5 MAJA 1983r SYMPOZJUM PRZEMIANY DRAMATU I TEATRU RELIGIJNEGO W POLSCE ŻYCIE TEATRALNE DIECEZJI I OŚRODKÓW DUSZPASTERSKICH DZIEJE TEATRU I DRAMATU RELIGIJNEGO OBECNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY NA POLU SCEN ZAWODOWYCH I AMATORSKICH SYMPOZJUM ROZWAŻANIA TEORETYCZNE DRAMAT I TEATR A TEOLOGIA SACRUM WE WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI AKTOR A TEKST I ROLA RELIGIJNA SYMPOZJUM TEATR STAROPOLSKI ZNACZENIE I ODBIÓR „PASJI” w XVI-XVII w. WIDOWISKA PARATEATRALNE WSPÓŁCZESNA IDENTYFIKACJA I ODBIÓR SYMPOZJUM TEATR A MUZYKA ORATORIUM XVII-XVIII w. KANTATA CZASÓW STANISŁAWOWSKICH SACRA RAPPRESENTAZJONE SACROSONG SYMPOZJUM TWÓRCY I ODTWÓRCY RELIGIJNII CZWARTY WYMIAR TEATRU MODEL TEATRU SEMINARYJNEGO WSPÓŁCZESNE PRAKTYKI TEATRALNE SYMPOZJUM POSZUKIWANIE ŚWIĘTOŚCI SACRUM W DRAMACIE TEATR RAPSODYCZNY GRA O MADONNIE SZCZYRZYCIKEJ SYMPOZJUM PODSUMOWANIE SACRUM – CHRZEŚCIJAŃSTWO - TEATR DRAMAT „Teatr jest wtedy, kiedy ktoś kogoś przed kimś udaje, wszyscy o tym wiedzą i godzą się na to.” DRAMAT STAROŻYTNA GRECJA ŚWIETO BOGA DIONIZOSA KATHARSIS DRAMAT STAROŻYTNY RZYM ROZRYWKA DLA MAS PLUGAWOŚĆ UPADEK SZTUKI DRAMAT III w. n.e. KOŚCIÓŁ ZARZUCA NIESTOSOWNOŚĆ TEATR WIEKI CIEMNE KLASZTORY GŁÓWNYMI OŚRODKAMI KULTURY DRAMAT KNCENTRACJA NA AKCJI ( KONFLIKTY, POWIKŁANIA) AKCJA o ŚCIŚLE...