DRAMAT I TEATR SAKRALNY

SYMPOZJUM KATEDRY DRAMATU I TEATRU ORAZ ZAKŁADU BADAŃ NAD LITERATURĄ RELIGIJNĄ

LUBLIN 2-5 MAJA 1983r

SYMPOZJUM

PRZEMIANY DRAMATU I TEATRU RELIGIJNEGO W POLSCE

ŻYCIE TEATRALNE DIECEZJI I OŚRODKÓW DUSZPASTERSKICH

DZIEJE TEATRU I DRAMATU RELIGIJNEGO

OBECNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY NA POLU SCEN ZAWODOWYCH I AMATORSKICH

SYMPOZJUM ROZWAŻANIA TEORETYCZNE

DRAMAT I TEATR A TEOLOGIA

SACRUM WE WSPÓŁCZESNEJ DZIAŁALNOŚCI

AKTOR A TEKST I ROLA RELIGIJNA

SYMPOZJUM TEATR STAROPOLSKI

ZNACZENIE I ODBIÓR „PASJI” w XVI-XVII w.

WIDOWISKA PARATEATRALNE

WSPÓŁCZESNA IDENTYFIKACJA I ODBIÓR

SYMPOZJUM TEATR A MUZYKA

ORATORIUM XVII-XVIII w.

KANTATA CZASÓW STANISŁAWOWSKICH

SACRA RAPPRESENTAZJONE

SACROSONG

SYMPOZJUM TWÓRCY I ODTWÓRCY RELIGIJNII

CZWARTY WYMIAR TEATRU

MODEL TEATRU SEMINARYJNEGO

WSPÓŁCZESNE PRAKTYKI TEATRALNE

SYMPOZJUM POSZUKIWANIE ŚWIĘTOŚCI

SACRUM W DRAMACIE

TEATR RAPSODYCZNY

GRA O MADONNIE SZCZYRZYCIKEJ

SYMPOZJUM PODSUMOWANIE

SACRUM – CHRZEŚCIJAŃSTWO - TEATR

DRAMAT

„Teatr jest wtedy, kiedy ktoś kogoś

przed kimś udaje, wszyscy o tym wiedzą i

godzą się na to.”

DRAMAT

STAROŻYTNA GRECJA

ŚWIETO BOGA DIONIZOSA

KATHARSIS

DRAMAT

STAROŻYTNY RZYM

ROZRYWKA DLA MASPLUGAWOŚĆ

UPADEK SZTUKI

DRAMAT

III w. n.e. KOŚCIÓŁ ZARZUCA NIESTOSOWNOŚĆ TEATR

WIEKI CIEMNE

KLASZTORY GŁÓWNYMI OŚRODKAMI KULTURY

DRAMAT

KNCENTRACJA NA AKCJI ( KONFLIKTY, POWIKŁANIA)

AKCJA o ŚCIŚLE OKREŚLONYM PRZEBIEGU

AKCJA WYRAŻONA W MONOLUGU DIALOGU LUB CZYNACH

MINIMUM NARRATORSKIE

TRAGEDIA LUB KOMEDIA

SCENICZE I NIESCENICZNE (ROMANTYZM)

DRAMAT

DRAMAT LITURGICZNY

LITURGIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

BOŻE NARODZENIE

WIELKANOC

SCENY EWANGELII

CHORAŁY GREGORIAŃSKIE

SCHOLA CANTORUM

KSIĘŻA, KLERYCY

WNETRZA KOŚCIOŁÓW

DRAMAT

DRAMAT

ŚREDNIOWIECZE

DRAMAT LITURGICZNY

MISTERIA – CYKL ŻYCIA , ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE

MIRAKL – ŻYCIE ŚWIĘTYCH I MĘCZNNIKÓW, CUDA I BOSKIE INTERWENCJE

MORALITETY – BOHATER POMIĘDZY POTĘPIENIEM I ZBAWIENIEM

DRAMAT LITURGICZNY

MISTERIUM

MORALITET

DZIAŁALNOŚĆ

TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE „LUTNIA”

http://www.lutnia.org.pl/main.html

ACHOLA TEATRU WĘGAJTY

http://www.wegajty.pl/index.php