Skutki I wojny światowej I WOJNA ŚWIATOWA- skutki: 1) NIEMCY: utrata części terytoriów, wielkie straty w ludziach, wyczerpanie gospodarcze, upadek monarchii. 2) AUSTRIA i WĘGRY: rozpad rozległej monarchii Austro- Węgierskiej, powstanie Austrii i Węgier jako niewielkich państw bez wielkiej roli międzynarodowej. 3) FRANCJA: ogromne straty w ludziach, nieznaczne nabytki terytorialne. 4) WIELKA BRYTANIA: wielka strata w ludziach, zachowanie silnej pozycji międzynarodowej. 5) ROSJA (ZSRR): upadek monarchii, utrata zachodnich połaci imperium, niszcząca wojna domowa i przejęcie władzy przez komunistów, wypadnięcie z polityki europejskiej. 6) USA: wykazanie siły militarnej i gospodarczej, wpływ na sprawy europejskie. 7) JAPONIA: umocnienie znaczenia w świecie, nabytki terytorialne na wyspach Pacyfiku. 8) POLSKA: odzyskanie niepodległości, znaczne zniszczenia. 9) KRAJE BAŁKAŃSKIE: umocnienie niepodległości przy pogłębieniu konfliktów terytorialnych. 10) KRAJE BAŁTYCKIE: uzyskanie niepodległości. 11)...