Skutki I wojny światowej

I WOJNA ŚWIATOWA- skutki:

1) NIEMCY: utrata części terytoriów, wielkie straty w ludziach, wyczerpanie gospodarcze, upadek monarchii.

2) AUSTRIA i WĘGRY: rozpad rozległej monarchii Austro- Węgierskiej, powstanie Austrii i Węgier jako niewielkich państw bez wielkiej roli międzynarodowej.

3) FRANCJA: ogromne straty w ludziach, nieznaczne nabytki terytorialne.

4) WIELKA BRYTANIA: wielka strata w ludziach, zachowanie silnej pozycji międzynarodowej.

5) ROSJA (ZSRR): upadek monarchii, utrata zachodnich połaci imperium, niszcząca wojna domowa i przejęcie władzy przez komunistów, wypadnięcie z polityki europejskiej.

6) USA: wykazanie siły militarnej i gospodarczej, wpływ na sprawy europejskie.

7) JAPONIA: umocnienie znaczenia w świecie, nabytki terytorialne na wyspach Pacyfiku.

8) POLSKA: odzyskanie niepodległości, znaczne zniszczenia.

9) KRAJE BAŁKAŃSKIE: umocnienie niepodległości przy pogłębieniu konfliktów terytorialnych.

10) KRAJE BAŁTYCKIE: uzyskanie niepodległości.

11) TURCJA: upadek monarchii, utrata połowy terytorium, osłabienie państwa.

Ogólna sytuacja polityczna w Europie po wojnie: upadek wielkich monarchii, powstanie nowych państw narodowych.

Nowe sposoby walki:

- wzrost znaczenia pracy sztabowej w warunkach wojny pozycyjnej;

- pierwsze zastosowanie czołgów i broni chemicznej;

- duża rola okrętów podwodnych;

- rosnąca rola lotnictwa;

- utrata znaczenia przez kawalerię.

Zmobilizowani: 68 mln.

Liczba ofiar (zabici): ok. 9 mln (w tym: Rosja 1,8, Niemcy 1,8, Francja 1,3, Austro- Węgry 1,2).